zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Lezing de gedroomde stad

Lezing de gedroomde stad

05 maart 2010
Van 20:00 uur tot en met 00:00 uur

In een levendige mix van verhaal, herinnering en beschouwing verkent schrijver Wil Boesten oorsprong, vormen, inhoud en grenzen van het dromen over steden. Uitgaande van de herinnering aan zijn eerste gedroomde stad onderzoekt hij hoe een hoogstpersoonlijke droom van een stad zich kan verhouden tot grote visionaire plannen en utopieën die in sterk wisselende gedaanten steeds weer opduiken. Het gesproken essay stelt ondermeer de vraag naar de (on)mogelijkheid zonder droom te bouwen en naar het bestaan van pessimistische bouwwerken. Ook probeert de auteur de gedroomde stad te begrijpen in het licht van een tijdsgewricht waarin de wereld enerzijds steeds meer op een elektronisch netwerk gaat lijken en zich anderzijds hunkerend naar het verleden lijkt te keren, dat op zijn beurt steeds meer een gedroomd verleden wordt.

Na ondermeer Utrecht, Amsterdam en Den Haag is Dordrecht sinds 2002 de woonplaats van Boesten.

De muzikale omlijsting van de lezing wordt verzorgd door de The Circumstances, vier jonge Dordtenaren die popmuziek met intrigerende teksten maken. Zij spelen deze avond ‘unplugged’ waarbij swingende songs en diepzinnige ballades elkaar afwisselen.

Entree: €5,00 p.p. Reserveren kan via email of telefonisch.

Voor de zesde keer verleent stichting de stad uit Dordrecht een Nederlandse literator de vrije opdracht zich in een lezing uit te spreken over een aspect van het stedelijke leven. Op deze manier wil de stichting het debat verrijken met een stem uit onverwachte hoek. De vrijheid van de schrijver is ongelimiteerd, het enige dat hem wordt gegeven is de titel waaronder de lezing zal plaatsvinden. Evenals de voorgaande edities wordt ook ‘De gedroomde stad’ in een door Richard van den Dool fraai vormgegeven cahier uitgegeven door Wagner & Van Santen.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Stichting De Stad

Teekengenootschap Pictura aan de Voorstraat 190-192

614 15 22

destad@planet.nl
Deel dit bericht met je vrienden!