logo Dordrecht Alles over Dordrecht...

Jeugdzorg / Dordrecht

Op deze pagina treft u actueel Dordrechts nieuws en activiteiten en evenementen uit Dordrecht voor het trefwoord jeugdzorg.
U kunt deze pagina of de beginpagina toevoegen aan uw favorieten of instellen als startpagina. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in Dordrecht. Ook kunt u zelf bijdragen aan de nieuwsberichten middels dit formulier.

25
sep
2014

Nieuwste Column van Willem Schneider over de Drechtraad en Jeugdzorg

HENDRIK IDO AMBACHT / DRECHTSTEDEN - De columnist voor ambacht.net heeft weer een nieuwe column geschreven. Hij heeft het dit keer over de Drechtraad en Jeugdzorg in de regio. Klikt u hier om direct doorgelinkt te worden naar deze column.   Hier vindt u ook een korte introductie over de columnist.   Een overzicht van voorgaande columns van Willem Schneider staat direct onder de nieuwste column. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuwste Column van Willem Schneider over de Drechtraad en Jeugdzorg'
29
jul
2014

PvdA: Dreigende toename van Jongeren in Crisisopvang

DORDRECHT - Van Cor van Verk, fractievoorzitter van de PvdA kregen we dit bericht: "De PvdA-fractie stelt vragen aan College en Drechtsteden bestuur over de dreigende toename van jongeren in de Crisisopvang door niet op orde zijn van Jeugdteams. De fractie van de PvdA heeft met toenemende onrust kennis genomen van de berichten met betrekking tot de Jeugdzorg. De Jeugdzorg constateert dat er nu al knelpunten ontstaan bij de specialistische hulp waardoor de crisisopvang over dreigt te stromen. Als belangrijke oorzaak schrijft het AD dat de jeugdteams nog niet op orde zijn en dat dit de komende twee jaar ook zeker nog niet het geval zal zijn. Het lijkt er dus sterk op 'dat de dijken nog nergens op delta-hoogte zijn', ondanks geruststellende geluiden vanuit het College. Voor de fractie van de PVDA is dit aanleiding om een reeks van vragen te stellen naar aanleiding van dit artikel...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'PvdA: Dreigende toename van Jongeren in Crisisopvang'
28
apr
2014

Dekkingsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd vastgesteld

DRECHTDRECHT - Op donderdag 23 april 2015 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, met uitzondering van drie maatregelen, ingestemd met het dekkingsplan. Dit dekkingsplan is in februari 2015 gepresenteerd en heeft als doel het structurele tekort van 3 miljoen terug te brengen en binnen twee jaar financieel gezond te worden. Het bestuur van de Dienst beseft dat hiervoor een aantal pijnlijke besluiten genomen moeten worden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dekkingsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd vastgesteld'
24
nov
2014

Clinten jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid houden ondersteuning van huidige jeugdhulpaanbieders

DORDRECHT - Cliënten jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid houden ondersteuning van huidige jeugdhulpaanbieders De 17 gemeenten sluiten samen contracten af met aanbieders jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de veranderingen in 2015 zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, kunnen huidige cliënten komend jaar van de huidige jeugdhulpaanbieder gebruik blijven maken. De 17 gemeenten uit de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Drechtsteden en de Hoeksche Waard sloten daarvoor gezamenlijk contracten af met 97 huidige jeugdhulpaanbieders. Hiermee is in Zuid-Holland Zuid formeel geregeld dat huidige cliënten hun rechten houden op de hulp voor hun kind voor de duur van de indicatie in 2015...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Clinten jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid houden ondersteuning van huidige jeugdhulpaanbieders'
18
nov
2013

Beter voor Dordt wil inrichting van 'Gebiedsservicepunten'

DORDRECHT - BETER VOOR DORDT heeft bij de behandeling van de begroting samen met de PvdA een motie ingediend die het College verzoekt een gebiedsanalyse/wijkanalyse te maken waarmee in kaart kan worden gebracht wat er speelt in het betreffende gebied. De motie kreeg brede steun. Met de opbrengst kan worden bezien welke organisaties samen kunnen werken in een team dat directer in kan spelen op de vragen binnen de genoemde domeinen, die specifiek zijn voor dat gebied of die wijk. Ook zal bekeken worden waar en bij welke bestaande locaties een servicepunt kan worden gevestigd dat voorziet in beantwoording van vragen op het sociale domein...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beter voor Dordt wil inrichting van 'Gebiedsservicepunten''
21
okt
2013

De jeugdzorg dichtbij en bereikbaar, het kan

DORDRECHT - Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten krijgen hierdoor in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. De PvdA-fractie Dordrecht vindt dit een grote stap vooruit, omdat de hulp aan gezinnen nu dichtbij georganiseerd wordt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'De jeugdzorg dichtbij en bereikbaar, het kan'
01
okt
2013

D66 maakt zich zorgen om voortbestaan Bureau Jeugdzorg

DRECHTRSTEDEN - D66 wil duidelijkheid over wat er gebeurt met  Bureau Jeugdzorg en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling na de decentralisatie van de jeugdzorg. D66 Zuid-Holland heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van de werkzaamheden van deze organisaties. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de open brief van Lucy Schmitz, bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH)...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'D66 maakt zich zorgen om voortbestaan Bureau Jeugdzorg'
19
apr
2013

Het pand van Jeugdzorg aan de Johan de Wittstraat is voorlopig onbruikbaar na waterlekkage

DORDRECHT - De 200 medewerkers zijn ondergebracht in een naburig gebouw. Afspraken moesten worden afgezegd of plaatsvinden bij cliënten thuis. Afgelopen weekend is een lek ontstaan bij de waterinstallatie op het dak...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Het pand van Jeugdzorg aan de Johan de Wittstraat is voorlopig onbruikbaar na waterlekkage'
12
mrt
2013

Beter Voor Dordt organiseert raadsconsultatie jongerenproblematiek

DORDRECHT - Afgelopen week heeft er op initiatief van de fractie van Beter Voor Dordt een raadsconsultatie plaatsgevonden met betrekking tot het thema jeugd, jeugdzorg en overlast. Raadslid Loudy Nijhof, van Beter Voor Dordt, was initiatiefneemster van deze avond en bereidde de avond mede voor met een vertegenwoordiger van de PvdA, de CU/SGP en een aantal beleidsambtenaren op het betreffende terrein. Tijdens de consultatie - avond konden de raadsleden, die goed vertegenwoordigd waren, aan experts op het gebied van jeugd vragen stellen over de zorg met betrekking tot jongeren en school, jongeren in de buurt, en ernstig overlastgevende jongeren. Deze avond zou handvatten moeten kunnen geven voor nader te bepalen beleid op dit gebied...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beter Voor Dordt organiseert raadsconsultatie jongerenproblematiek'
13
dec
2012

Beperking topinkomens voor bestuurders in jeugdzorg Zuid-Holland

DORDRECHT - Het provinciebestuur in Zuid-Holland heeft in de subsidieregeling heeft laten opnemen dat salarissen in de jeugdzorg niet de Balkenendenorm overschrijden. Wanneer dit toch plaatsvindt, dan zal dit in mindering gebracht worden op de verstrekte subsidie aan de organisatie. SP Statenlid Esther Zwaan is verheugd: ‘De SP ziet veel van haar belangrijke speerpunten terug in het jeugdzorgbeleid.  Het is niet juist dat bestuurders in deze sector torenhoge salarissen verdienen! Deze maatregel is een prikkel voor die bestuurders die meer verdienen om een ethische afweging te maken.’ Vandaag heeft de provincie haar visie en uitvoeringsprogramma voor jeugdzorg vastgesteld.  De SP is zeer te spreken over de plannen voor jeugdzorg. De provincie voert bijvoorbeeld geen marktwerking in de jeugdzorg door...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beperking topinkomens voor bestuurders in jeugdzorg Zuid-Holland'
11
jan
2012

Drechtraad vormt klankbordgroep over jeugdzorg

DRECHTSTEDEN - De Drechtraad gaat zich actief met de jeugdzorg en de begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten bezighouden. Er komt een klankbordgroep waarin leden van de Drechtraad zitten. Een motie van de regiofractie van GroenLinks is gisterenavond tijdens de behandeling van de Algemene Beschouwingen 2012 door de Drechtraad aangenomen. De raad vergaderde in het oude stadhuis in Dordrecht...
02
dec
2011

PvdA Zuid-Holland verzet zich met manifest jeugdzorg tegen marktwerking en bezuinigingen

ZUIDHOLLAND - Op 1 december 2011 ondertekende het Dordtse statenlid Eline van den Boogaard namens de Partij van de Arbeid Zuid-Holland met Hetty Jobse, regioconsulent van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg het manifest jeugdzorg. Het manifest bevat een 10 punten plan voor de jeugdzorg nieuwe stijl.  De overheveling van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten ziet de PvdA als een kans om de jeugdzorg grondig te verbeteren. Cliënten moeten daarbij centraal komen te staan en niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd...
23
nov
2011

Jeugdzorg in n keer naar gemeente

REGIO - De stelselwijziging in de jeugdzorg vindt zeer waarschijnlijk in één keer plaats en niet in fasen. Dit gaf het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag aan tijdens een bijeenkomst over de stelselwijziging georganiseerd door de provincie Zuid-Holland.  Het ministerie liet het tijdstip van de overdracht nog in het midden. Ruim 120 bestuurders en medewerkers van gemeenten en instellingen kwamen bijeen in het Provinciehuis om met de provincie een eerste stap te zetten in het proces dat zij samen, maar wel ieder vanuit een eigen rol en positie, ingaan. Gedeputeerde Jeugdzorg Rik Janssen: “Jeugdzorg is volgens mij heel simpel: een kind dat hulp nodig heeft, moet die hulp ook krijgen op het juiste moment en op de juiste plek...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Jeugdzorg in n keer naar gemeente'
28
mrt
2011

Aanbod jeugdzorg goed afgestemd op de behoefte

ZUIDHOLLAND - De provincie Zuid-Holland en de jeugdzorginstellingen slagen er goed in om het aanbod af te stemmen op de behoefte aan zorg. Dat concluderen GS op basis van de cijfers tot 1 januari van dit jaar. “We zijn tevreden over de planning van vraag en aanbod”, aldus gedeputeerde Tonny van de Vondervoort...