Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Instroom vergunninghouders loopt fors terug' Dordrecht voldoet aan de taakstelling
13jul

Instroom vergunninghouders loopt fors terug

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over uitvoering van het plan van aanpak 'Nieuw in de stad'. Dit plan is er op gericht vergunninghouders te huisvesten en te zorgen voor een snelle, duurzame integratie en participatie van de nieuwe Dordtenaren. Dordrecht heeft een stevig fundament om de instroom, die nu afneemt, op te vangen.

In 2013 gaf het rijk de gemeente Dordrecht de taakstelling 75 vergunninghouders welkom te heten. Na 2014 (taakstelling 110) kwam de instroom van asielzoekers uit met name Syrië en Eritrea naar Europa in 2016 (301) op een hoogtepunt. De instroom neemt fors af. Dit jaar is de taakstelling van Dordrecht gedaald naar 159 en de verwachting is dat dit verder zal afnemen. Bijna driekwart van de huidige instroom bestaat uit na reizigers. Bijna de helft is jonger dan 18 jaar en de instroom is afkomstig uit Syrië (88%) en Eritrea (12%).

Huisvesting
Het lukt de vergunninghouders in Dordrecht passende huisvesting te vinden. Hoewel het aantal beschikbare grote woningen beperkt is, verloopt de huisvesting in het eerste half jaar van 2017 voorspoedig. Tot afgelopen mei zijn 85 vergunninghouders gehuisvest.

Inkomen en werk
Vergunninghouders (die nieuw binnenkomen) zijn in het begin nog afhankelijk van een uitkering. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) beschikt over een gerichte aanpak. Strakker dan voorheen volgt de SDD het inburgeringstraject van de vergunninghouder en worden daarnaast combinaties gemaakt naar een werkplek of taalstage. Sinds de start, halverwege 2016, zijn bijna 100 vergunninghouders uitgestroomd naar (tijdelijk) werk via Baanbrekend, studie of handhaving. 40 personen zijn gestart met vrijwilligerswerk.

Kinderen
Kinderen zijn leerplichtig. De eerste twee jaar krijgen ze onderwijs in  internationale schakelklassen (ISK). Basisschool Mondriaan beschikt over 9 klassen met 77 leerlingen. De afdeling ISK van het Stedelijk Dalton Lyceum biedt 240 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar onderwijs.

Volwassenen zijn verplicht in te burgeren maar landelijke cijfers tonen aan dat veel mensen de verplichte termijn van 3 jaar niet halen. Het college verwacht dat door de gerichte aanpak van de SDD het slagingspercentages verbetert.

Meedoen
Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat met name het meedoen in de maatschappij en het opbouwen van een normaal bestaan van belang is om gezondheidsproblemen te voorkomen. Wethouder Reynvaan: "Onze aanpak is er op gericht dat vergunninghouders kunnen meedoen in onze stad. Dat kan op diverse manieren zoals sport, vrijwilligerswerk maar ook actief zijn in de wijk waar je woont. Dat is van essentieel belang om gezond te blijven en een bijdrage te leveren aan onze samenleving."

Deel dit bericht met je vrienden!