logo Dordrecht Alles over Dordrecht...

Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad

donderdag 7 jun 2012
Afbeelding bij nieuwsitem 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad'

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders wil de komende twee jaar extra geld inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarkt en de levendige binnenstad. Het gaat onder meer om de aanpak van overlast in de openbare ruimte, de ontwikkeling van Wielwijk, de vestiging van een University College en de komst van het Nationaal Onderwijsmuseum. De extra investeringen zijn mede mogelijk doordat Dordrecht op tijd heeft bezuinigd. Het college kiest er bewust voor in deze financieel zware tijden voor bewoners en bedrijven de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet te verhogen. Dit stelt het college voor in de Kadernota 2013, waarover de gemeenteraad in juli een besluit neemt.

Resultaten 
Het college is halverwege de bestuursperiode en heeft daarom een Tussenbalans opgemaakt. Het college is tevreden over de behaalde resultaten, met name op de onderwerpen die twee jaar geleden tot speerpunt zijn benoemd: veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid. Concrete resultaten zijn onder meer de vermindering van het aantal klachten over overlast in de binnenstad en de Colijnstraat, de verbetering van de huisvesting van  arbeidsmigranten,  het grote aantal mensen met een uitkering dat werk heeft gevonden, betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt  en de aanleg van een warmtenet. Tegelijkertijd ziet het college dat er nog veel moet gebeuren. Ook in een tijd van economische crisis kiest het college daarom voor investeringen. 

Doorpakken 
Het college wil vooral doorpakken op de terreinen die het eerder als speerpunt heeft aangewezen.  Zo wordt de succesvolle aanpak van de overlast in de openbare ruimte ook ingezet in andere wijken. Vorig jaar heeft het college al besloten ook extra in te zetten op een levendige binnenstad. De vestiging van een Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland past daarin. De investering van € 5,5 miljoen die daarvoor nodig is, kan worden betaald uit een meevaller op de kosten van de bouw van nieuwe scholen. Het college wil ook doorgaan met de vernieuwing in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn, en heeft daarvoor € 8,8 miljoen over. Voor de vestiging van een University College in de binnenstad trekt het college ruim € 1,2 miljoen uit.

Stadstrand 
Het college trekt ook geld uit voor een Stadstrand op Stadswerven, extra activiteiten op het Leerpark,  een acquisitiefonds om bedrijven naar Dordrecht te halen of voor Dordrecht te behouden, het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65+, de verhuizing van RTV Dordrecht naar het Leerpark, de toetsing van bouwplannen, aanpak van de fietsenoverlast bij het station. 

Spaarpot 
Bovenstaande extra uitgaven zijn mogelijk zonder lastenverzwaring voor bewoners of bedrijven.  Eerder ingezette bezuinigingen en verstandig financieel beleid door de jaren heen maken dat Dordrecht er financieel nog steeds goed voor staat. Daarom vindt het college het verantwoord om voor deze extra uitgaven een beroep te doen op de algemene reserve van de gemeente. Samen met de reserve van het grondbedrijf bedraagt deze spaarpot naar verwachting ook de komende jaren gemiddeld € 48 miljoen, hiertegenover staan geschatte risico’s van maximaal ongeveer € 50 miljoen. 

Lagere lasten 
Het college maakt een bewuste keuze om in tijden van dalende koopkracht het tarief voor de bekendste gemeentelijke belasting (OZB) in 2013 niet te verhogen met de inflatie. Het college stelt voor de afvalstoffenheffing wel gelijke tred te laten houden met de inflatie (2,8 procent). De rioolheffing gaat net als eerdere jaren met 4 procent omhoog om kostendekkend te blijven. Hiermee blijft Dordrecht  een stad met lagere lokale lasten dan vergelijkbare steden  (gemiddeld €100 per huishouden goedkoper). 

Toekomst 
Het college houdt rekening met minder inkomsten in de toekomst als gevolg van kabinetsplannen. Daarom gaat de gemeente zich nu al voorbereiden op eventuele nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Daarnaast wil het college vanaf 2014 bezien of het mogelijk is opnieuw geld opzij zetten voor toekomstige grote investeringen.

Deel dit artikel via je: 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad' delen via Twitter 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad' delen via LinkedIn 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

27-07

Toptrainer Arpad Weisz zaterdag centraal bij zijn Dordtse club DFC

DORDRECHT -  Arpad Weisz zal vanaf zaterdag 1 augustus ook worden herdacht in Dordrecht met een gedenkplaat in de kantine van de voetbalclub DFC, die hij trainde rond 1940. Joop van Helden van het museum 40-45, een schoolvriend van de zoon van Arpad, zal de gedenkplaats onthullen. Arie Heijstek, voorzitter van DFC, heeft zich altijd ervoor ingespannen dat ARPAD WEISZ een blijvende plek in de geschiedenis van Dordrecht krijgt en houdt.  Zijn naam is ook te lezen op het Joodse monument in het Stadhuis. Aanstaande vrijdag is er in elk geval aandacht rond kwart over vijf op Plein 5 op NPO 5 aandacht voor de onthulling van de gedenkplaats. Correspondent Hans Berrevoets bespreekt de betekenis van ARPAD WEISZ. Columnist Kees Thies zette op de volgende wijze in AD De Dordtenaar de trainer al eens in het collectief geheugen: KEES   1 Vote Het is 15 januari 2013...
27-07

Tourstart in Dordrecht in 2020 is in elk geval een (zomerse) discussie waard

DORDRECHT - Alhoewel ANTWERPEN zich nadrukkelijk heeft gemeld voor een start van de TOUR DE FRANCE in 2020, blijven Dordtenaren hopen dan eens aan de beurt te zijn. In 1954 kwam de tour eens langs Dordrecht. In 2020 zou het voor Dordrecht eens kunnen, zo wordt gesteld. Kees Thies maakte de discussie los op zijn vaste plek in de krant. De afdeling SPORT van de gemeente heeft de discussie op een rij gezet...
27-07

Kees Buddingh schreef na 42 jaar een vervolg op De Blauwbilgorgel

DORDRECHT - Gedicht komt boven water naar aanleiding van recent verschenen biografie. In alle aandacht voor de recent verschenen biografie over schrijver C. Buddingh’ – Dichter bij Dordt -  blijkt weer dat zijn gedicht De Blauwbilgorgel uit 1942 tot ons cultureel erfgoed is gaan behoren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Kees Buddingh schreef na 42 jaar een vervolg op De Blauwbilgorgel'
27-07

Activiteiten 19 juli herdenking in Dordrecht via internet te beluisteren

DORDRECHT - De Reformatorische Omroep (RO) heeft de herdenkingen in Dordrecht op 19 juli op internet gezet. Via de website van de RO valt meer te lezen. Het Platform Raad van Kerken Dordrecht droeg inhoudelijk de middag activiteit...
27-07

Chemours bakt voor De Merwelanden

DORDRECHT - Medewerkers van chemiebedrijf Chemours brengen op dinsdag 28 juli 200 cup cakes naar woon- en zorgcentrum De Merwelanden. De traktatie is bestemd voor bewoners en personeel. Deze geste van Chemours heeft te maken met de mijlpaal dat het bedrijf al drie jaar lang geen ongevallen met verzuim heeft. “Veiligheid staat hoog in het vaandel van ons bedrijf,” aldus site manager Marc Reijmers...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Chemours bakt voor De Merwelanden'
27-07

Ambulances bestrijken voortaan de hele regio, geen vast honk meer

DRECHTSTEDEN - De aansturing van ambulances in de regio Zuid-Holland Zuid verloopt vanaf nu anders en efficiënter. Een ambulance keert na een rit niet meer automatisch terug naar de uitrukpost waar hij vertrok. In plaats daarvan gaat hij naar de post waar hij én dichtbij is én/of waar op dat moment de grootste behoefte is aan paraatheid...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ambulances bestrijken voortaan de hele regio, geen vast honk meer'
27-07

Tweede Kamerlid Renske Leijten in Studio de Witt: "Samenwerking is beter voor ziekenhuizen"

DORDRECHT - “Het is beter dat ziekenhuizen intensief gaan samenwerken in plaats van fuseren. Ik vind het heel goed dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nu op de rem heeft getrapt. Bij fusies zie je heel vaak dat de grootste partij de kleinste opslokt” Aldus Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Tweede Kamerlid Renske Leijten in Studio de Witt:
27-07

Zomerpuzzel van Jaap Bouman zet mensen door binnenstad Dordrecht in beweging

DORDRECHT – Jaap Bouman plaatste vorige week dinsdag in zijn (historische) rubriek DORDT EIGEN-AARDIG foto’s van 31 toppen van geveltjes in de binnenstad van Dordrecht. Hij laat in AD De Dordtenaar weten dat tot 20 september oplossingen kunnen worden ingestuurd. Op zijn website www.jaapbouman.nl staat ook alle informatie. Jaap laat ook weten, dat het er om gaat: Wie brengt de meeste geveltjes thuis...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zomerpuzzel van Jaap Bouman zet mensen door binnenstad Dordrecht in beweging'
27-07

Resultaten verduurzaming gebundeld in Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - De Drechtsteden zetten in op verduurzaming van de omgeving voor een goed leefklimaat met een optimale werk- en woonomgeving. De eerste resultaten daarvan zijn bekend en samen met de duurzaamheidsopgaven voor de regio gebundeld in dit PDF-bestand Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Resultaten verduurzaming gebundeld in Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden'
27-07

Dordrecht wil uitstraling monumentale Damiatebrug zoveel mogelijk behouden

DORDRECHT - De hydraulische aandrijving van de monumentale Damiatebrug (1855) in de binnenstad is aan vervanging toe. Technisch gezien heeft het de voorkeur het huidige systeem te vervangen door een nieuw elektrisch systeem. Gevolg daarvan is dat er veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordrecht wil uitstraling monumentale Damiatebrug zoveel mogelijk behouden'
27-07

Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand

DRECHTSTEDEN - Gemeenten in de Drechtsteden hebben budget gekregen van het Rijk om een nieuwe compensatieregeling op te zetten, na de afschaffing van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en Cer (Compensatieregeling Eigen Risico). Deze regeling geldt voor mensen met de laagste inkomens en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 ingevoerd. Bijzondere bijstand Als u (chronisch) ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra zorgkosten. Vanaf heden kunt u, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, via Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen voor indirecte medische kosten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand'
27-07

Personenvervoer De Vier Gewesten uit Rijen verzorgt vanaf nieuwe schooljaar leerlingenvervoer Drechtsteden

SLIEDRECHT / DRECHTSTEDEN- Onlangs is de Europese aanbesteding voor het regionale leerlingenvervoer afgerond. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat De Vier Gewesten Personenvervoer (DVG) uit Rijen het vervoer in de Drechtsteden en de gemeente Molenwaard (kern Nieuw-Lekkerland) verzorgen. Gemeente Sliedrecht is tevreden met de nieuwe afspraken die in elk geval gelden voor de komende drie jaar. Wethouder den Braanker: "Het vervoer van leerlingen is van groot belang voor ouders en kinderen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Personenvervoer De Vier Gewesten uit Rijen verzorgt vanaf nieuwe schooljaar leerlingenvervoer Drechtsteden'
27-07

Maritieme topregio Drechtsteden in de schijnwerpers tijdens OPEN DAYS in Brussel

DRECHTSTEDEN - Op 15 oktober 2015 presenteert maritieme topregio Drechtsteden zich tijdens de Open Days, hét jaarlijkse kennis- en netwerkevent van de Europese Unie met ruim 100 workshops en debatten. In de workshop ‘Strenghten the innovation efficiency by lasting collaboration between SMEs and enterprises’ maken de deelnemers kennis met de manier waarop ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Drechtsteden met enthousiasme en succes bouwen aan een ‘ecosysteem,’ waar samenwerkingen tot stand komen en technologische innovaties winst opleveren. Bovendien biedt een bezoek aan de OPEN DAYS de deelnemers volop gelegenheid tot een kennismaking met internationale spelers en de dynamiek van Brussel. Crossovers en de kracht van het MKB Technologische innovatie is gebaat bij onorthodoxe vormen van samenwerking. Daarom investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen de Drechtsteden niet alleen in zichzelf, maar ook in elkaar...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Maritieme topregio Drechtsteden in de schijnwerpers tijdens OPEN DAYS in Brussel'
27-07

Zeer beperkt baanverlies na sluiting Thureborgh

DORDRECHT - Het Spectrum heeft het aantal ontslagen na het sluiten van zorgcentrum Thureborgh tot een minimum kunnen beperken. De zorginstelling heeft de meeste boventallige medewerkers intern herplaatst en met enkelen is een afrondend traject gestart. De sluiting van Thureborgh en het realiseren van verpleeghuiszorg in Vreedonk zijn gevolgen van het overheidsbesluit om de zorg anders in te richten. Om deze veranderingen voor het personeel in goede banen te leiden, werd een sociaal plan opgesteld dat afgelopen 1 juli afliep...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zeer beperkt baanverlies na sluiting Thureborgh'
24-07

Riminder voor afspraak consultatiebureau Rivas

DRECHTSTEDEN - Ouders en opvoeders hoeven hun afspraak met het consultatiebureau van Rivas Zorggroep niet meer te vergeten. Rivas heeft daarvoor een nieuwe service opgezet. Ouders en opvoeders ontvangen twee dagen voor hun afspraak een sms met een reminder. Het overkomt iedereen weleens: een afspraak vergeten te noteren of een afspraak vergeten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Riminder voor afspraak consultatiebureau Rivas'
23-07

Betaald toiletbezoek op Stadsboerderij Weizigt

DORDRECHT - Vanaf dinsdag 28 juli gaat een bezoekje aan de toiletten van Stadsboerderij Weizigt €0,50 kosten. Dit om de kosten van de sanitaire voorzieningen, die door het groeiende aantal bezoekers flink toenemen, te dekken maar vooral ook om ongewenste bezoekers van de toiletten, en daarmee ook het terrein, te weren. Sinds de opening van de nieuwe Stadsboerderij in april 2011 is het bezoekersaantal van Duurzaamheidscentrum Weizigt flink gestegen. Ook de Stadsboerderij ontvangt elk jaar grote aantallen bezoekers die naast een bezoek aan de dieren ook het toilet veelvuldig gebruiken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Betaald toiletbezoek op Stadsboerderij Weizigt'
22-07

Parkhuis doet mee aan programma 'Waardigheid en Trots' van Ministerie VWS

DORDRECHT -Het Parkhuis is 1 van de 151 verpleeghuizen die met ‘Hartverwarmend Thuisvoelen’ mee mag doen aan programma 'Waardigheid en Trots' van ministerie VWS. Op 21 juli jl. heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat het voorstel ‘Hartverwarmend Thuisvoelen’ van het Parkhuis positief is beoordeeld. Leden van cliëntenraden en zorgmedewerkers hebben samen met de andere leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg 151 voorstellen om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren positief beoordeeld...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Parkhuis doet mee aan programma 'Waardigheid en Trots' van Ministerie VWS'
22-07

The Movies: Deze week veel nieuwe premierefilms

DORDRECHT - The Farewell Party is een prijswinnende zwarte komedie uit Israel. Een groep bejaarden in een tehuis in Jeruzalem kan het onnodige lijden van huisgenoten niet meer aanzien. Ze ontwikkelen zelfhulp bij euthanasie...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'The Movies: Deze week veel nieuwe premierefilms'
22-07

De Saarlooswolfshond: 'Een hond in Wolfskleren'

DORDRECHT - Dordrecht is de geboortestad van een Nederlands hondenras. Dat weten niet veel mensen. Het is de Saarlooswolfhond, gefokt in de jaren dertig van de vorige eeuw door de Dordtenaar Leendert Saarloos. Het is een kruising tussen een wolf en een Duitse herder en het is dit jaar 40 jaar geleden dat het ras officieel erkend werd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'De Saarlooswolfshond: 'Een hond in Wolfskleren''
22-07

Ultieme doorzetter Ivo van Dijk geeft nooit op! (+video)

DORDRECHT - Voor mensen die  hun hond dagelijks uitlaten  is het inmiddels een bekend gezicht; dag in dag uit, in weer en wind,  neemt Ivo van Dijk (55) een duik in water van het Wantij. Twee jaar geleden is hij daarmee begonnen uit respect voor zijn overleden moeder.  Zij overleed in 2008 op 76-jarige leeftijd. Voor van Dijk was zijn moeder van grote waarde toen hij door een ongeluk bijna dood was, maar ook daarvoor hadden ze al een goede band.  Zijn moeder had nog één droom: zwemmen met dolfijnen. Hij beloofde haar dat dit zou gaan gebeuren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ultieme doorzetter Ivo van Dijk geeft nooit op! (+video)'
21-07

Roze lintje voor Patientgerichte zorg bij borstkanker weer toegekend

DORDRECHT - Patiënten met (een verdenking) van borstkanker, zijn bij het Albert Schweitzer ziekenhuis aan het juiste adres voor goede en patiëntgerichte zorg. Dat blijkt uit het feit dat het ziekenhuis ook dit jaar weer het 'Roze Lintje' toegekend heeft gekregen van de Borstkankervereniging Nederland. De vereniging heeft ook dit jaar de eisen weer iets aangescherpt. Haar doel met de jaarlijkse Monitor Borstkankerzorg is om (toekomstige) patiënten inzicht te geven in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de Borstkankervereniging. Alle zorgverleners en medewerkers van de Breast Clinic van het Albert Schweitzer ziekenhuis, de polikliniek die gespecialiseerd is in diagnose en behandeling bij borstkanker, zijn trots op het behaalde resultaat. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Roze lintje voor Patientgerichte zorg bij borstkanker weer toegekend'
21-07

Bijzondere sfeer met cultuur en film bij Kunstproject Drie4

DORDRECHT - In een bijzonder Kunstobject, aan het water... mensen die samen komen... relaxen.....
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Bijzondere sfeer met cultuur en film bij Kunstproject Drie4'
21-07

On-Dordts feest

DORDRECHT - Afgelopen zaterdag bruiste de ontmoetingsplek Kunstrand bij de rivier de Merwede. Vilola Dordrecht had hier LEVENSKUNSTRAND, een mini-festival, georganiseerd met workshops, singer songwriters, verhalenvertellers, kampvuur en een popup-camping. Een Woodstocksfeer was er! "On-Dordts feest" gonsde het.... Mede dankzij het mooie weer, de relaxte sfeer en de enthousiaste bijdragen van de workshopgevers en muzikanten, ontstond er een prachtige sfeer en open podium met een groot publiek, heerlijk in het gras luisterend en loungend op de nieuwe banken van Kunstrand...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'On-Dordts feest'
20-07

Drankpakken en blik nu ook bij het plastic afval

DORDRECHT - Conservenblikjes en drankenkartons worden vanaf nu apart ingezameld in Dordrecht. Het blik en de lege pakken sap en zuivel kunnen in de zak bij het plastic verpakkingsafval. De grondstoffen uit dit afval worden vervolgens door HVC gescheiden en klaargemaakt voor hergebruik.  Jaarlijks komt in Nederland 70.000 ton aan drankenkartons op de markt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drankpakken en blik nu ook bij het plastic afval'
20-07

Madurodam opent Dordtse attractie Hof van Nederland

DORDRECHT - Bezoekers aan Madurodam kunnen vanaf nu in de nieuwste attractie van het park: Het Hof van Nederland. Vandaag verrichte Burgemeester Arno Brok van Dordrecht samen met de (loco)Burgemeester van Madurodam de opening door aan een grote sleutel te draaien en zo het verhaal over het ontstaan van Nederland toegankelijk te maken voor iedereen. Het Hof van Nederland in Madurodam is geïnspireerd op het gelijknamige museum in Dordrecht, dat op Koningsdag werd geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Kinderen leren hoe ons land is ontstaan Volgens Joris van Dijk, directeur Madurodam, is het belangrijk dat kinderen leren hoe ons land is ontstaan...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Madurodam opent Dordtse attractie Hof van Nederland'
20-07

Drechtsteden steeds duurzamer

DRECHTSTEDEN - Een duurzame omgeving waarin het goed leven, wonen en werken is. Daaraan is in de afgelopen jaren flink gewerkt in de Drechtsteden. Wat is er gedaan in de periode 2012-2014? En wat gaat er de komende jaren nog gebeuren? Dat staat in de eerste Duurzaamheidsmonitor van de Drechtsteden. "Er is al veel gebeurd, maar er zijn nog meer successen te boeken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drechtsteden steeds duurzamer'
20-07

Dordtenaar van 25 aangehouden wegens ongeregeldheden Schilderswijk

DORDRECHT - Het rechercheteam dat een onderzoek is gestart naar de ongeregeldheden in de Schilderswijk hield deze week nog eens vier verdachten aan. Eerder deze maand werden al zeven verdachten in dit onderzoek aangehouden. Na de ongeregeldheden in de Schilderswijk werd een rechercheteam, onder leiding van een officier van justitie, samengesteld dat zich bezighoudt met het onderzoek naar gepleegde strafbare feiten. Dit team hield deze week vier verdachten aan; een 19-jarige en een 20-jarige man uit Den Haag, een 28-jarige man uit Haarlem en een 25-jarige man uit Dordrecht.  Strafbare feiten De 19-jarige Hagenaar wordt verdacht van openlijk geweld en voorbereidingshandelingen ter zake van brandstichting...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordtenaar van 25 aangehouden wegens ongeregeldheden Schilderswijk'
20-07

Drukbezochte hagepreek in het Hof

DORDRECHT - Op zondagmiddag 19 juli werd de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 in het Hof herdacht. Een paar honderd aanwezigen was aanwezig om na te denken over vrijheid van woord en gedachte. Alle zitplekken waren bezet. Tijdens de officiële herdenking werden er door leerlingen van de Statenschool 12 vlaggen opgehesen van de 12 steden die tijdens de Staenvergadering hun bijeenkomst hielden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drukbezochte hagepreek in het Hof'
20-07

Huib Hoogendijk: "Weerstand fusie AZs en Rivas zit bij meerdere partijen diep"

DORDRECHT - Zorgverzekeraars Achmea en VGZ hebben de doorslag gegeven bij het afketsen van de fusie tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis. "Bij een fusie zouden de zorgverzekeraars te weinig invloed hebben op de prijzen. Dat is volgens mij de kern van de zaak." Dat zegt Huib Hoogendijk van Zorgbelang Zuid-Holland, onderdeel van de landelijk patiënten federatie NPCF. Hij deed zijn uitspraken zaterdag in een uitzending van Studio De Witt op Drechtstad FM. Eerder deze week werd bekend dat de Autoriteit Consument en Markt(ACM) de fusie tussen de ziekenhuizen verbood...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Huib Hoogendijk:
19-07

Tekenaar Minck Oosterveer had vandaag 54 kunnen worden

DORDRECHT - Minck Oosterveer, geboren op 19 juli 1961 is helaas niet meer onder ons. Hij zou vandaag, zondag 19 juli 2015 zijn 54ste verjaardag hebben gevierd, ware het niet dat hij verongelukte op 17 september 2011. Minck Osterveer is nog niet vergeten, mede door het prachtige tekenwerk wat hij de wereld heeft nagelaten, zal dat ook nooit gebeuren. Minck heeft een eeuwig plekje, zijn eigen plekje in het aardse Pantheon der striptekenaars verworven...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Tekenaar Minck Oosterveer had vandaag 54 kunnen worden'