logo Dordrecht Alles over Dordrecht...

Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad

donderdag 7 jun 2012
Afbeelding bij nieuwsitem 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad'

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders wil de komende twee jaar extra geld inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarkt en de levendige binnenstad. Het gaat onder meer om de aanpak van overlast in de openbare ruimte, de ontwikkeling van Wielwijk, de vestiging van een University College en de komst van het Nationaal Onderwijsmuseum. De extra investeringen zijn mede mogelijk doordat Dordrecht op tijd heeft bezuinigd. Het college kiest er bewust voor in deze financieel zware tijden voor bewoners en bedrijven de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet te verhogen. Dit stelt het college voor in de Kadernota 2013, waarover de gemeenteraad in juli een besluit neemt.

Resultaten 
Het college is halverwege de bestuursperiode en heeft daarom een Tussenbalans opgemaakt. Het college is tevreden over de behaalde resultaten, met name op de onderwerpen die twee jaar geleden tot speerpunt zijn benoemd: veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid. Concrete resultaten zijn onder meer de vermindering van het aantal klachten over overlast in de binnenstad en de Colijnstraat, de verbetering van de huisvesting van  arbeidsmigranten,  het grote aantal mensen met een uitkering dat werk heeft gevonden, betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt  en de aanleg van een warmtenet. Tegelijkertijd ziet het college dat er nog veel moet gebeuren. Ook in een tijd van economische crisis kiest het college daarom voor investeringen. 

Doorpakken 
Het college wil vooral doorpakken op de terreinen die het eerder als speerpunt heeft aangewezen.  Zo wordt de succesvolle aanpak van de overlast in de openbare ruimte ook ingezet in andere wijken. Vorig jaar heeft het college al besloten ook extra in te zetten op een levendige binnenstad. De vestiging van een Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland past daarin. De investering van € 5,5 miljoen die daarvoor nodig is, kan worden betaald uit een meevaller op de kosten van de bouw van nieuwe scholen. Het college wil ook doorgaan met de vernieuwing in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn, en heeft daarvoor € 8,8 miljoen over. Voor de vestiging van een University College in de binnenstad trekt het college ruim € 1,2 miljoen uit.

Stadstrand 
Het college trekt ook geld uit voor een Stadstrand op Stadswerven, extra activiteiten op het Leerpark,  een acquisitiefonds om bedrijven naar Dordrecht te halen of voor Dordrecht te behouden, het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65+, de verhuizing van RTV Dordrecht naar het Leerpark, de toetsing van bouwplannen, aanpak van de fietsenoverlast bij het station. 

Spaarpot 
Bovenstaande extra uitgaven zijn mogelijk zonder lastenverzwaring voor bewoners of bedrijven.  Eerder ingezette bezuinigingen en verstandig financieel beleid door de jaren heen maken dat Dordrecht er financieel nog steeds goed voor staat. Daarom vindt het college het verantwoord om voor deze extra uitgaven een beroep te doen op de algemene reserve van de gemeente. Samen met de reserve van het grondbedrijf bedraagt deze spaarpot naar verwachting ook de komende jaren gemiddeld € 48 miljoen, hiertegenover staan geschatte risico’s van maximaal ongeveer € 50 miljoen. 

Lagere lasten 
Het college maakt een bewuste keuze om in tijden van dalende koopkracht het tarief voor de bekendste gemeentelijke belasting (OZB) in 2013 niet te verhogen met de inflatie. Het college stelt voor de afvalstoffenheffing wel gelijke tred te laten houden met de inflatie (2,8 procent). De rioolheffing gaat net als eerdere jaren met 4 procent omhoog om kostendekkend te blijven. Hiermee blijft Dordrecht  een stad met lagere lokale lasten dan vergelijkbare steden  (gemiddeld €100 per huishouden goedkoper). 

Toekomst 
Het college houdt rekening met minder inkomsten in de toekomst als gevolg van kabinetsplannen. Daarom gaat de gemeente zich nu al voorbereiden op eventuele nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Daarnaast wil het college vanaf 2014 bezien of het mogelijk is opnieuw geld opzij zetten voor toekomstige grote investeringen.

Deel dit artikel via je: 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad' delen via Twitter 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad' delen via LinkedIn 'Dordrecht investeert in leefbaarheid, arbeidsmarkt en levendige binnenstad' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

27-04

Ochtendkranten brengen Nederland alvast onder stoom voor Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht

DORDRECHT – De ochtendkranten besteden al veel aandacht aan Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht. In het landelijke AD blikt NOS presentatrice Astrid Kersseboom vooruit. ,,Augustijnenklooster dé plek op de route”, is de kop boven het artikel...
26-04

Kerken in Dordrecht verspreiden tienduizend folders om gastvrijheid rond Koningsdag te tonen

DORDRECHT – Tienduizend folders zijn gedrukt om mensen te kunnen informeren over de gastvrijheid rond Koningsdag van de kerken in Dordrecht. Het Platform Raad van Kerken Dordrecht is hiervan de aanjager. De kerken kiezen hun eigen mogelijkheden om gastvrij te zijn...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Kerken  in Dordrecht verspreiden tienduizend folders om gastvrijheid rond Koningsdag te tonen'
26-04

Zelf in Amerika valt Koningsdag in Dordrecht op voorhand al op

DORDRECHT - Minister John Kerry heeft een verklaring uitgegeven over Koningsdag, dat aanstaande maandag Dordrecht even tot middelpunt maakt. De verklaring heeft als tekst: On the Occasion of Koningsdag in the Kingdom of the Netherlands Press Statement John Kerry Secretary of State Washington, DC April 24, 2015 Share on facebookShare on twitter On behalf of President Obama and the people of the United States, I congratulate the people of the Netherlands as you celebrate Koningsdag on April 27. The United States and the Netherlands share a deep friendship, rooted in our commitment to democracy and rule of law. Our partnership dates back as far as the first intrepid Dutch explorers who navigated the shores of the New World and established New Amsterdam, where New York City stands today. This year also marks the 70th anniversary of your liberation during World War II...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zelf in Amerika valt Koningsdag in Dordrecht op voorhand al op'
25-04

VanAlleTijden laat het lied 'Brood Gekroond' horen

DORDRECHT - Op zaterdag 25 april werd  in VanAlleTijden aan de Grotekerksbuurt 44 in Dordrecht het Dordts Koningsbrood bezongen. Ronald van der Schelde en Timon Fieggen schreven het lied 'Brood Gekroond' speciaal voor het Koningsbrood. Het gaat over het delen van het brood, 'wie geeft komt nooit tekort'...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'VanAlleTijden laat het lied 'Brood Gekroond' horen'
25-04

Ben Corino van Studio de Witt zet RTV Dordrecht in de lift

DORDRECHT - Studio de Witt is een echt Dordrecht programma op de radio (Drechtstad FM) en soms met een TV variant. Ben Corino mag zich verheugen in steeds meer luisteraars en soms kijkers. Vandaag, twee dagen voor een kranslegging bij de Dordtse broers De Witt die in 1672 werden vermoord, was er een speciale uitzending tegenover het standbeeld.  Daarmee zet Corino de zender in de lift, want bijvoorbeeld luisteraars via internet zit in een stijgende lijn...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ben Corino van Studio de Witt zet RTV Dordrecht in de lift'
25-04

Oranjeconcert Inspire2Live Choir behaalt wederom een doelstelling

PAPENDRECHT / DORDRECHT - Het Oranjeconcert met het koor Inspire2LiveChoir op zaterdagavond 25 april 2015 in de Bethlehemkerk te Papendrecht stond in het kader van onderzoek naar kanker. De opbrengst van dit concert was ongeveer 2600 euro, en dit werd nog aangevuld door een onverwachte gift 1200 euro van het koor Invasion van dirigent Hans de Wit uit Zoetermeer, wat deze avond te gast was in de Bethlehemkerk. is in verband met onderzoek naar borstkanker voor de breastclinic van het Albert Schweitzerziekenhuis. Het koor Inspire2Live is vier jaar geleden speciaal opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek naar genezing van kanker. Het begon in Papendrecht met een projectkoor voor de zogenaamde ‘Scan van Bianca’ voor het Erasmus MC en die scan is inmiddels in gebruik genomen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Oranjeconcert Inspire2Live Choir behaalt wederom een doelstelling'
24-04

Basisschool Noordhove doet sportief mee aan de Koningsspelen!

DORDRECHT - Afgelopen vrijdag 24 april heeft Openbare Basisschool Noordhove meegedaan aan de Koningsspelen. Deze dag hebben er diverse sportieve activiteiten plaatsgevonden. Ter gelegenheid van de Koningsspelen hadden de juffen en meesters samen met organisatiebureau Move-Academy een programma vol sportieve activiteiten samengesteld. Na een voedzaam koningsontbijt, waarbij wethouder Lambrechts aanschoof, ging de onderbouw actief aan de slag op het schoolplein en de bovenbouw mocht aan de slag op Sportveld Krommedijk. Voor de onderbouw stond er een klim- en klauterparcours klaar, ook werd er gedanst en lekker bewogen tijdens de beweegkriebel activiteiten. Tegelijkertijd waagde de bovenbouw zich onder andere aan longboarden, megaskippers, mega twister en boogschieten! Moe maar voldaan gingen de kids aan het einde van de dag naar huis. Tijd voor de meivakantie! ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Basisschool Noordhove doet sportief mee aan de Koningsspelen!'
24-04

Dordtse sport volop vertegenwoordigd op Koningsdag

DORDRECHT - Dordrecht maakt zich op voor een groot oranjefeest! Onder de noemer ‘Dordt Sport kleurt oranje’ is gedurende de aprilmaand het oranjegevoel onder de Dordtenaren mede gevoed vanuit de sport. In samenwerking met onder andere Dordtse sportverenigingen en het basisonderwijs werd een vorstelijk sportaanbod georganiseerd voor diverse leeftijden, natuurlijk mét een oranje tintje. Ook op Koningsdag is de Dordtse sport in verschillende hoedanigheden aanwezig. Grande Parade Koningsdag biedt dit jaar ook een virtuele belevenis...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordtse sport volop vertegenwoordigd op Koningsdag'
24-04

Achtentwintig Dordtenaren Koninklijk Onderscheiden

DORDRECHT - Tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op vrijdag 24 april a.s. vanaf 10.00 uur zal burgemeester de heer drs A.A.M. Brok, tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid, 28 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Achtentwintig Dordtenaren Koninklijk Onderscheiden'
23-04

Dordts Koningsbrood voor bewoners van Hospice de Patio op weg naar Koningsdag

DORDRECHT - Het Platform Raad van Kerken deelt vandaag  Dordts Koningsbrood uit aan bewoners van hospice De Patio. De komende dagen is het bijzondere brood bij diverse bakkers en supermarkten verkrijgbaar. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Leergeld. Het Koningsbrood is door enkele Dordtse bakkers ontwikkeld op initiatief van de Dordtse kerken om uit te delen op Koningsdag...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordts Koningsbrood voor bewoners van Hospice de Patio op weg naar Koningsdag'
23-04

Stichting Energiehuis heeft tijdelijk een nieuwe directeur

DORDRECHT - Het bestuur van de stichting Energiehuis maakt bekend dat zij tijdelijk een nieuwe directeur voor de stichting Energiehuis heeft benoemd. De nieuwe directeur is Kees de Haas (46), die tot voor kort als gemeentesecretaris in Sliedrecht werkzaam was. De Haas is tevens benoemd als lid van het bestuur waarbinnen hij als voorzitter zal gaan fungeren. Zijn opdracht is om met het bestuur op zoek te gaan naar een organisatiemodel dat zorg gaat dragen voor een gezonde bedrijfsvoering van het Energiehuis...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Stichting Energiehuis heeft tijdelijk een nieuwe directeur'
23-04

Alle media kleuren Dordrecht de komende dagen op weg naar Koningsdag 27 april steeds meer Oranje

DORDRECHT – De landelijke en regionale media richten de blik steeds meer op Dordrecht op weg naar de eerste Koningsdag nieuwe stijl op maandag 27 april.  Ook het dagblad voor Dordrecht - AD De Dordtenaar - brengt elke dag bekenen (verrassend) nieuws. Het eigen oranje-team verkeert al vanaf oktober in Koninklijke stemming om het laatste nieuws als eerste informatiedrager te brengen. Het land weet ook waar Dordrecht ligt: De NOS tv bouwt volgens een vast draaiboek alle verbindingen op met veel kabels door de binnenstad en een studio bij het Groothoofd met zicht op het eerste programma onderdeel: De Grande Parade. Op het water bij Groothoofd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Alle media kleuren Dordrecht de komende dagen op weg naar Koningsdag 27 april steeds meer Oranje'
23-04

Dordrecht is klaar voor de komst van de Koning

DORDRECHT - Nog een paar dagen en het is Koningsdag. Dordrecht lijkt er klaar voor. En het wordt een drukte van belang...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordrecht is klaar voor de komst van de Koning'
23-04

Scholen maken langste digitale vlaggenslinger ter wereld voor Koningsdag

DORDRECHT - In de voorbereiding op Koningsdag 27 april aanstaande hebben alle Dordtse scholen meegewerkt aan het creëren van de langste digitale vlaggenslinger ter wereld. Er is met veel enthousiasme deelgenomen en alle ingestuurde filmpjes vormen, met een lengte van 40 minuten, de langste digitale vlaggenlijn ter wereld! Alle scholen in Dordrecht ontvingen in maart en speciaal pakket waarmee de groepen in de onderbouw een vlaggenslinger konden maken. De kinderen werd gevraagd vlaggetjes in te kleuren of om er een creatief plakwerk van te maken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Scholen maken langste digitale vlaggenslinger ter wereld voor Koningsdag'
23-04

Petitie over Burgerinitiatief 'Leefwerf De Biesbosch'

DORDRECHT / DRECHTSTEDEN - Via Jan Jansen kregen we onderstaande petitie voor ondersteuning van het Project Leefwerf de Biesbosch aangeleverd.   Jan Jansen schrijft hier onder andere over: "Onderstaand staat een verzoek van Luigi Barone. Het gaat om ondersteuning van het initiatief Leefwerf De Biesbosch. Ik draag het een warm hart toe en breng ook dit graag onder jullie aandacht." Leefwerf De Biesbosch is een burgerinitiatief waarbij een combinatie gemaakt wordt van wonen en werken aan boord van monumentaal varend erfgoed, gekoppeld aan duurzaamheid, opleidingen, zelfredzaamheid bij hoogwater in een openbaar toegankelijke haven waar ook ruimte is voor watersport en jachten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Petitie over Burgerinitiatief 'Leefwerf De Biesbosch''
23-04

Koningsspelen in Dordrecht voor leerlingen van 35 Dordtse Basisscholen

DORDRECHT - De Koningsspelen vinden op de vrijdag voor Koningsdag plaats en zijn een prachtige sportieve opwarming. Het landelijke initiatief kent inmiddels alweer de derde editie. Zo’n 8000 kinderen en 700 leerkrachten van 35 Dordtse basisscholen doen mee...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Koningsspelen in Dordrecht voor leerlingen van 35 Dordtse Basisscholen'
23-04

Erehof op de Essenhof helemaal gerestaureerd

DORDRECHT - De Oorlogsgravenstichting (OGS) heeft dit jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhoud van de Erehof op de Dordtse begraafplaats Essenhof. Zo is het bronzen beeld van de Vallende Man volledig gerestaureerd en van een nieuwe sokkel voorzien. De grafzerken zijn gereinigd en waar nodig hersteld...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Erehof op de Essenhof helemaal gerestaureerd'
22-04

Leuke (mei)vakantieactiviteiten bij Weizigt!

DORDRECHT  Het is alweer bijna meivakantie! En wat is er leuker dan een bezoekje aan Duurzaamheidscentrum Weizigt tijdens je vrije dagen? Weizigt organiseert twee creatieve en beestachtige vakantieactiviteiten. Je hoeft je alleen nog maar even aan te melden. Kom jij ook vakantie vieren bij Weizigt? Op dinsdag 5 mei kan je een speciale workshop beleven...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Leuke (mei)vakantieactiviteiten bij Weizigt!'
22-04

Unieke muziekvoorstelling Gilgamesj. Superheld! kan van START

DORDRECHT - Dankzij crowdfundingplatform Dordrecht van START heeft Muziektheater Hollands Diep de benodigde € 4.000 ingezameld om de nieuwe productie Gilgamesj. Superheld! op de planken te brengen. Cilia Hogerzeil, artistiek leidster: “Deze muziekvoorstelling is onze nieuwste productie voor het hele gezin: over twee hartsvrienden die op zoek gaan naar onsterfelijkheid...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Unieke muziekvoorstelling Gilgamesj. Superheld! kan van START'
22-04

Politie rijdt langzaam door de regio

DRECHTSTEDEN - Agenten zijn begonnen aan een langzaam-aan actie door onze regio. De politiemensen rijden niet harder dan 60 kilometer per uur over de A13, A20 en de A16 richting Brabant. De politie voert actie voor een betere cao. De actie begon woensdagochtend in het noorden van het land...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Politie rijdt langzaam door de regio'
22-04

Uitgifte van nieuwe zelfbouwkavels met uitzicht op de Merwede

DORDRECHT - Dordrecht geeft op zaterdag 6 juni nieuwe kavels voor zelfbouw uit op Stadswerven. De grond ligt aan de kant van de rivier Merwede vlakbij de eerste zelfbouwlocatie en bij de plek waar projectontwikkelaar OCW nu woningen bouwt. Er is keuze uit grond voor stadswoningen en vrijstaande woningen. De kavels die evenwijdig aan de Merwede liggen, worden verkocht in een flexibele maat in stroken van 60 cm breed...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Uitgifte van nieuwe zelfbouwkavels met uitzicht op de Merwede'
21-04

Brandweerman Sam opent nieuwe locatie Kindcentrum 't Oogappeltje in Dordrecht

DORDRECHT - Van Kindcentrum 't Oogappeltje ontvingen we het volgende bericht: "Kinderopvang ‘t Oogappeltje is exact 4 jaar geleden, ook op 23 april,  begonnen met haar eerste vestiging aan de Brouwersdijk 4. Door ons te onderscheiden met onze flexibiliteit zijn wij inmiddels uit ons jasje gegroeid en hebben de luxe noodzaak gevoeld om te mogen uitbreiden. Uitgerekend in de periode dat wij op zoek waren naar een nieuwe locatie kregen wij te horen dat de kinderopvangorganisatie binnen de school op zeer korte termijn zou gaan stoppen met haar activiteiten. Hierop zijn we direct in contact getreden met het bestuur van Basisschool Pius 10 en de klik was er meteen. Inmiddels hebben we een zeer goede samenwerking met Basisschool Pius 10 en maken we ook deel uit van de doorgaande leerlijn van deze school waar kinderen van 0 tot 12 jaar de basisschool, de peuterspeelzaal en onze dagopvang en buitenschoolse opvang bezoeken. Naast onze eerste vestiging aan de Brouwersdijk 4 bieden wij sinds kort dus ook dagopvang en buitenschoolse opvang aan binnen Basisschool Pius 10...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Brandweerman Sam opent nieuwe locatie Kindcentrum 't Oogappeltje in Dordrecht'
21-04

'The Beatclub is back' nu in the Power Stage van Bibelot

DORDRECHT - Beatcollective, één van de kleinste maar beruchtste party organisaties, was jarenlang verantwoordelijk voor een maandelijks dansfestijn in Dordrecht. In 2007 besloten zij te stoppen, maar gelukkig niet voor altijd. Vrijdag 1 mei komt de Beatclub na 7 jaar afwezigheid terug in de Power Stage van Bibelot. “Het uitgaansleven van Dordrecht lijkt wel op zijn gat te liggen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: ''The Beatclub is back' nu in the Power Stage van Bibelot'
21-04

Gebroeders de Witt centraal in Dordtse radioshow

DORDRECHT - Radioprogramma Studio De Witt komt zaterdag 25 april met een speciale uitzending die geheel in het teken zal staan van Johan en Cornelis de Witt. Vanuit de bibliotheek aan de Groenmarkt gaan presentator Ben Corino en sidekick Marijke Kunkeler in gesprek met deskundigen over de bekende Dordtse broers. Ze verwelkomen onder andere Jasper van der Steen (historicus Universiteit Leiden), Christiaan Melsen (voorzitter van het gerenommeerde genootschap Vrienden van De Witt uit Den Haag) en een geschiedenisdocent van het Johan de Witt Gymnasium. Het programma zal muzikaal omlijst worden door Dordtse singer-songwriters. De Dordtse dichter Peter M...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gebroeders de Witt centraal in Dordtse radioshow'
20-04

MBP Ondernemersbeurs Dordtse Kil steunt Voedselbank Dordrecht

DORDRECHT - Op 15 en 16 april hebben Marty Picauly, Hans Trechsel en Roger van de Broeke van MultiBusinessPlaza (MBP) de eerste MBP Ondernemersbeurs Dordtse Kil voor ondernemers uit de regio Dordrecht georganiseerd. Meer dan 20 standhouders hebben elkaar en de bezoekers in een informele sfeer en op een laagdrempelige manier geïnformeerd over hun diensten en producten. De hallen van het MBP waren voor dit doel omgetoverd in een professioneel opgezette expositieruimte, die veel ruimte gaf voor onderling contact, hetgeen de sfeer ten goede kwam. Wethouder Bert van de Burg opende de beurs woensdagmiddag...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'MBP Ondernemersbeurs Dordtse Kil steunt Voedselbank Dordrecht'
20-04

Trekpleister Dordrecht viert opening met donatie aan 'Stichting Jarige Job'

DORDRECHT - Trekpleister Dordrecht heeft vandaag haar deuren geopend aan de Brouwersdijk 30 A in Dordrecht. Bovendien bestaat Trekpleister dit jaar 35 jaar. Dubbel feest dus! Om dit te vieren, doneert de winkel in Dordrecht 15 verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Trekpleister Dordrecht viert opening met donatie aan 'Stichting Jarige Job''
20-04

Knight Area promoot nieuwste album via concert in Bibelot

DORDRECHT - De Nederlandse band 'Knight Area' begon ooit als een soloproject door Gerben Klazinga. De symfonische-rockband is nu uitgegroeid tot een succesvolle band. In 2014 werd door hen alweer het vijfde studio album ‘Hyperdrive’ uitgebracht. Het album is gemixt door Joost van den Broek (After Forever, Ayreon, Star One)...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Knight Area promoot nieuwste album via concert in Bibelot'
17-04

Vijf van de zes heemraden gekozen bij waterschap Hollandse Delta

ZWIJNDRECHT / DORDRECHT - Heemraden geïnstalleerd,deze week was het zover dat het waterschap Hollandse Delta een nieuw bestuur kreeg. Sinds de afgelopen waterschapsverkiezingen zijn er bij diverse waterschappen de ontwikkelingen gaande die neigen naar een democratische bestuursverkiezing. Neigen omdat bij de verkiezingen niet voor alle zetels is gestemd. Hoe zit een waterschap in elkaar zult U zich misschien afvragen, is het niet zoals een gemeenteraad of een provinciebestuur waarvoor we ook zijn gaan stemmen? Nee is het antwoord u bent bij het waterschap gaan stemmen voor 21 van de 30 zetels en de rest was nog steeds anders geregeld. Deze zetels zijn voor bedrijven, boeren en natuur. De grootste partij na de verkiezingen de WPHD had het voortouw genomen om een college te vormen maar er was al een schijnbaar proces van collegevorming achter de schermen bezig waardoor er geen open en transparant proces kon plaatsvinden. Dit werd bevestigd door tal van sprekers in de installatie vergadering van het Waterschap. Ondanks dat was men in zijn/haar nopjes met de voortzetting van het oude coalitie zoals dhr den Otter  het benoemde...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vijf van de zes heemraden gekozen bij waterschap Hollandse Delta'
17-04

Jongeren ontmoeten dichters tijdens Dordtse Dag van de Pozie

DORDRECHT - Ben jij tussen de 15-25 jaar en gaat je hart sneller kloppen van lyriek en wanorde? Van ontroerende, prikkelende of gewoon mooie zinnen? Kom dan naar de speciale Jongerentour van de Dordtse Dag van de Poëzie op zondag 26 april. Onder het genot van een gratis drankje kun je je om 15.30 uur laten meevoeren door poëzie en muziek. Na afloop geven artiesten zoals Ingmar Heytze en Maarten van der Graaff antwoord op je brandende vragen en is er alle tijd om gezellig na te praten. De Dordtse Dag van de Poëzie vindt plaats in gebouw De Holland, het toekomstige Onderwijsmuseum. Een ticket voor de Jongerentour kost maar € 10,- en is te koop op www.debibliotheekaanzet.nl. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Jongeren ontmoeten dichters tijdens Dordtse Dag van de Pozie'
17-04

Avondzwemmen in Wantijbad

DORDRECHT - Het Wantijbad in Dordrecht opent op 2 mei weer de poorten voor een hopelijk spetterend zwemseizoen. Nieuw dit jaar is dat het openluchtzwembad aan de Badweg op dinsdag en donderdag ook ’s avonds is geopend. Met de avondopenstelling denkt het zwembad tegemoet komen aan de langgekoesterde wens van sportievelingen die overdag andere bezigheden hebben. Het bad is op deze avonden van 19.00 uur tot 20.30 uur geopend...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Avondzwemmen in Wantijbad'