logo Dordrecht Alles over Dordrecht...

Super realistisch operaties oefenen

vrijdag 20 apr 2012 (laatst gewijzigd op: 20 april 2012, 14:30) Afbeelding bij nieuwsitem 'Super realistisch operaties oefenen'

DORDRECHT - De (toekomstig) chirurgen van het Albert Schweitzer ziekenhuis krijgen hun vak nóg beter onder de knie, dankzij de aanschaf van een hypermoderne simulator voor kijkoperaties. Op deze ‘oefenbox’ (merknaam LAP Mentor) kunnen zij bijvoorbeeld een galblaas opereren, of een tumor van de darm verwijderen, waarbij geen merkbaar verschil bestaat met het opereren van een echte patiënt. “Het is ongelooflijk realistisch”, vertelt chirurg in opleiding Robert Smeenk. “Je voelt dezelfde druk en tegendruk op je instrumenten, als wanneer je echt iemand opereert. De beelden op het scherm van de buik- en borstholte met organen zijn levensecht.”

Kijkoperaties (ook wel laparoscopie genoemd) winnen al jaren terrein ten opzichte van de klassieke, open chirurgie. Steeds ingewikkelder ingrepen zijn mogelijk via een ‘knoopsgat’ in het lichaam. Smeenk: “Voor onze patiënten is dat prettig, want deze ingrepen zijn minder belastend en het herstel gaat sneller. Maar de chirurg moet lang leren en heel veel oefenen om de specifieke vaardigheden van de kijkoperatie in de vingers te krijgen. Je werkt immers niet meer met je handen, maar met verlengstukken van je handen. Dit oefenen wil je natuurlijk liever niet doen op echte patiënten.”

Er bestaan al langer eenvoudige simulatoren om deze technieken aan te leren, ook het Albert Schweitzer ziekenhuis had er al zo een. Op sommige plekken leren chirurgen laparoscopisch opereren op varkens. Maar de nieuwe oefenbox die het Albert Schweitzer ziekenhuis nu in huis heeft, is het neusje van de zalm. Complexe verrichtingen – zoals het verplaatsen van organen of hechten van een wond – kunnen hierop worden beoefend. Alle echt bestaande instrumenten zijn beschikbaar: een grijper, brander, haakje, scalpel, nieter. De animaties op het scherm zijn gebaseerd op menselijke MRI-scans en dus erg waarheidsgetrouw. Weefsels en organen gedragen zich in het programma bovendien zoals in het echt, tot in detail. Als de chirurg te hard in de darm knijpt, gaat die bloeden.

Smeenk: “Het Albert Schweitzer ziekenhuis is voor zover wij weten het derde ziekenhuis in Nederland met dit apparaat. In Eindhoven en Groningen staan er nog twee. Wij vinden het voor optimale patiëntveiligheid heel belangrijk dat chirurgen in opleiding hiermee leren werken. We willen in de opleiding verplicht stellen dat bepaalde vaardigheden eerst worden geleerd op de oefenbox.”

De LAP Mentor bevat oefenmodules voor de eerstejaars chirurg in opleiding, tot aan de volleerd chirurg met jarenlange ervaring toe. Het begint met simpele oog-hand-coördinatie-oefeningen en eindigt met de meest complexe ingrepen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis overweegt het apparaat in de uren dat het niet gebruikt wordt, ook open te stellen voor gebruik door aankomend chirurgen van andere ziekenhuizen. Ook de ervaren chirurgen van het Albert Schweitzer ziekenhuis willen hun vaardigheden op peil houden en uitbouwen, door van tijd tot tijd op de LAP Mentor te werken.

 

Deel dit artikel via je: 'Super realistisch operaties oefenen' delen via Twitter 'Super realistisch operaties oefenen' delen via LinkedIn 'Super realistisch operaties oefenen' delen via Facebook
© 2014 Dordrecht. Nieuwsberichten mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

23-04

Ontspannen tijdens yogalessen bij Weizigt

DORDRECHT -  Duurzaamheidscentrum Weizigt breidt vanaf 6 mei haar aanbod uit met een totaal nieuwe activiteit: Yoga bij Weizigt. Elke dinsdagavond zal Johan Visser, hovenier bij Weizigt, een yogales verzorgen op het terrein van Weizigt. In de lessen zal ademhaling, lichaamshouding en de verbinding tussen mens en natuur centraal staan.  Yoga vindt zijn oorsprong meer dan 5000 jaar geleden in de cultuur rondom de Indus-Sarasvati rivier in India...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ontspannen tijdens yogalessen bij Weizigt'
23-04

Beter leren door meer bewegen in Dordrecht

DORDRECHT - Op woensdagmiddag 16 april kwam een grote vertegenwoordiging van het Dordtse basisonderwijs bijeen in Sportboulevard Dordrecht. Sportraad Dordrecht organiseerde daar samen met gemeente Dordrecht de Inspiratiesessie BEWEGEN = LEREN. Onder leiding van turncommentator en pleitbezorger voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs, Hans van Zetten, werden toehoorders geïnspireerd en overtuigd van de impact van bewegingsonderwijs op de leerprestaties van de kinderen. Ruim 60 gymdocenten, groepsleerkrachten, basisschooldirecteuren en andere geïnteresseerden gaven gehoor aan de uitnodiging van Sportraad Dordrecht. Bert van de Burgt, wethouder Onderwijs, vertelde dat Gemeente Dordrecht zich heeft aangemeld bij Staatssecretaris Dekker om een voortrekkersrol te mogen vervullen naar meer en beter bewegingsonderwijs in het Basisonderwijs. Verder vertelde de wethouder dat het thema bewegingsonderwijs voortaan is toegevoegd aan de Lokale Educatieve Agenda. Ook wethouder Sport Rinette Reynvaan was aanwezig en deelde mede dat ze het Sportbedrijf opdracht heeft gegeven een Platform Bewegingsonderwijs Dordrecht op te richten en te faciliteren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beter leren door meer bewegen in Dordrecht'
23-04

Koningsdag in Dordrecht

Ook Dordrecht kleurt op zaterdag 26 april helemaal oranje. Dan zal namelijk voor de eerste keer Koninginsdag gevierd worden.

DORDRECHT - Er zullen in Dordrecht allerlei activiteiten zijn. Dordrecht.net heeft ze voor u allemaal op een rijtje gezet op de speciale Koningsdag-pagina. Daarop staan niet alleen de activiteiten, maar ook bijvoorbeeld het Wilhelmus en de geschiedenis van onze nationale feestdag.   Klik hier om naar de Koningsdag-pagina van Dordrecht.net te gaan. ...
foto bij 'Koningsdag in Dordrecht'
23-04

Masterclass Sociaal Ondernemerschap in de Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - De overheid vraagt mensen in de maatschappij steeds meer en nadrukkelijk om zelf meer te participeren bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen. Dit kan voor sommigen als een bedreiging overkomen, anderen zien hierin een kans; een kans voor sociaal ondernemerschap, omdat sociaal ondernemers het creëren van maatschappelijke en economische waarde als uitgangspunt hanteren. De Masterclass Sociaal Ondernemerschap - door Paul Engelsman van YEP Africka - nodigt met name de drie O’s (overheid, ondernemers en onderwijs) uit om in één dag zichzelf inzicht te verschaffen in de grote maatschappelijke en economische waarde van sociaal ondernemerschap in Nederland en in het bijzonder de Drechtsteden. Bij ieder van deze partijen leeft wel het besef dat nieuwe aanpakken nodig zijn die oplossingen bieden voor een groot aantal maatschappelijke problemen, maar waar het aan ontbreekt is een gezamenlijke visie en agenda. Tijdens de masterclass zullen daarom de deelnemers met elkaar de contouren schetsen van een gezamenlijke agenda en zal door Yepafrica een workshop-initiatief gelanceerd worden voor startende sociaal ondernemers. Download hier de PDF met uitgebreide informatie. Op 15 mei 2014, in gebouw 'De Wereld Waag', Wijnstraat 237 in Dordrecht. Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur, en bestemd voor: (startende)ondernemers, onderwijs en overheid. Inschrijven: mail info@yepafrica.org, kosten 150 euro incl...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Masterclass Sociaal Ondernemerschap in de Drechtsteden'
22-04

Dordrecht zet Rijkssubsidie in voor kwaliteit Dokweg

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht zet een rijkssubsidie van € 3,8 miljoen in voor de verbetering van de kwaliteit van de stadsentree via de Dokweg. De subsidie komt uit het Budget Investering Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Het Rijk kende het geld eerder toe voor de ontwikkeling van het Maasterras. Met de kwaliteitsimpuls verwachten Rijk en gemeente private investeringen in het gebied te stimuleren.    Dokweg  De Dokweg is de belangrijkste entree naar de Dordtse binnenstad en is laatste ontbrekende schakel in het prijswinnende Parkweg-project...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordrecht zet Rijkssubsidie in voor kwaliteit Dokweg'
22-04

'Vriendschap' Albert Schweitzer ziekenhuis en Nederlands Albert Schweitzer Fonds

DORDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis is officieel partner geworden van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). Samen willen beide organisaties de naam van Albert Schweitzer en zijn gedachtegoed verder uitdragen. Het NASF (in Utrecht) verstrekt startsubsidies aan kleine, lokale gezondheidsprojecten in Afrika. Dat gebeurt volgens de levensfilosofie van tropenarts en Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer, die bij zijn werk en activiteiten altijd 'eerbied voor het leven' als leidraad koos...
Afbeelding bij nieuwsbericht: ''Vriendschap' Albert Schweitzer ziekenhuis en Nederlands Albert Schweitzer Fonds'
22-04

Brand op binnenvaartschip Beneden-Merwede

DORDRECHT - Op de Beneden-Merwede ter hoogte van de Eerste Merwedehaven in Dordrecht heeft dinsdagochtend brand gewoed aan boord van het Poolse binnenvaartschip Orava. De brand, die even voor 10.30 uur uitbrak, kon door het personeel zelf worden geblust. De brand is ontstaan door een lek in een brandstofleiding. Hierdoor is er brandstof op de motor gelekt, waardoor brand ontstond in de machinekamer...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Brand op binnenvaartschip Beneden-Merwede'
22-04

Bedrijven tekenen voor CO2-reductie

DORDRECHT -  Donderdag 17 april hebben de deelnemers aan de Community of Practice “CO2 – Prestatieladder” van bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden een intentieverklaring getekend. Met het tekenen van deze verklaring beloven de bedrijven de effecten van bedrijfsvoering, met name de CO2-uitstoot, op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden biedt haar leden drie verschillende Communities of Practice (CoP’s). Rianne van der Veen, adviseur bij Stichting Stimular, begeleidt de CoP “CO2–Prestatieladder”...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Bedrijven tekenen voor CO2-reductie'
22-04

VSP stelt vragen aan wethouder Wagemakers over verhuizing bewoners Thureborgh

DORDRECHT - De VSP heeft aan wethouder Wagemakers vragen gesteld over de situatie in Thureborgh.    De VSP weet dat Thureborgh haar deuren gaat sluiten per 1 juli 2014 waardoor circa 35 bewoners misschien niet één keer verhuisd worden maar meerdere keren. Wij hebben wethouder Wagemakers gevraagd of hij contact op kan nemen met het bestuur van Het Spectrum.   De VSP Dordrecht is zich ervan bewust dat de gemeente hier geen zeggenschap in heeft . Het onderwerp is voor de VSP te belangrijk om niets van te zeggen het gaat namelijk om circa 35 bewoners. Wij hopen door aandacht te vragen voor deze situatie het bestuur van Het Spectrum terugkomt op het besluit en eerst zorg zal dragen voor deze kwetsbare ouderen van onze stad. Wij doen dan ook een dringend beroep op Thureborgh om een heroverweging te maken om daadwerkelijk hun deuren te sluiten per 1 juli 2014. Het onnodig meerdere keren verplaatsen van ouderen is wat ons betreft onmenselijk en zeker als het gaat om mensen die dement zijn die worden weggehaald uit hun veilige en vertrouwde omgeving...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'VSP stelt vragen aan wethouder Wagemakers over verhuizing bewoners Thureborgh'
22-04

Jaarverslag 2013 geeft interessant kijkje ‘in de keuken’ van het SSKW

DORDRECHT - Persoonlijke bemiddeling naar vrijwilligerswerk blijft waardevol. Het SSKW heeft het jaarverslag over het afgelopen jaar gepubliceerd. Uit het verslag blijkt welke activiteiten het SSKW in 2013 heeft uitgevoerd om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. SSKW staat voor Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk. Ruim 600 organisaties zijn hierbij aangesloten. Het SSKW bemiddelt tussen organisaties die behoefte hebben aan vrijwilligers en mensen die leuk en passend vrijwilligerswerk zoeken. Meteen een gesprek of via de website? De digitale vrijwilligersvacaturebank op www sskw.nl  werd ruim 5200 keer bekeken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Jaarverslag 2013 geeft interessant kijkje ‘in de keuken’ van het SSKW'
22-04

Huisraadbank start Kringloopwinkel

DORDRECHT - In de lijn van de Voedselbank en Kledingbank is de Huisraadbank opgericht in februari 2013. De stichting stelt zich ten doel goede gebruikte huisraad in te zamelen en deze weg te geven aan mensen die dit om allerlei redenen zelf niet kunnen betalen.  Denk daarbij aan het inrichten van een woning voor mensen die na een moeilijke periode weer op zichzelf gaan wonen. De samenwerking met diverse hulporganisaties en kerken is daarbij onmisbaar...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Huisraadbank start Kringloopwinkel'
22-04

Open Joodse Huizen brengen de oorlog dichtbij

DORDRECHT - Op 4 mei vinden in een aantal steden bijeenkomsten plaats in huizen en op andere plekken, waar het verhaal wordt verteld van Joodse burgers die daar voor of in de Tweede Wereldoorlog hebben gewoond of waren ondergedoken. Dordtenaar Edjo Frank zal op 4 mei om 14:00 en 15:00 uur het verhaal vertellen over zijn grootouders Jonas Frank en Ester Frank-Polak, in de Van Beuningenstraat 13 in Rotterdam. In de zomer van 1942 werden zij op dit adres gearresteerd. Opa werd verhoord en mishandeld op het hoofdkantoor van de SD aan de Heemraadssingel...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Open Joodse Huizen brengen de oorlog dichtbij'
21-04

Het Energiehuis genomineerd voor 'Beste Gebouw van het Jaar'

DORDRECHT - Het Energiehuis is één van de zeven genomineerden voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2014. De jury maakte deze selectie uit een totaal van 250 inzendingen. Twee nominaties vallen in de categorie Identiteit & Icoonwaarde, één in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie, twee nominaties in de categorie Stimulerende Omgevingen en twee in de categorie Particuliere Woonbeleving...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Het Energiehuis genomineerd voor 'Beste Gebouw van het Jaar''
21-04

Admiraal Kring-apotheek wordt Alphega apotheek

DORDRECHT - Versterking van onafhankelijke apotheek en verbeterd aanbod klanten Admiraal Kring-apotheek heeft vanaf 19 april 2014 een nieuwe naam: Alphega apotheek. De nieuwe Alphega apotheek heeft een frisse en moderne uitstraling gekregen en is gevestigd aan de Admiraalsplein 15 in Dordrecht.       Alphega apotheek Admiraal is  één van de vele zelfstandige Kring-apotheken in Nederland, die de overstap naar Alphega heeft gemaakt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Admiraal Kring-apotheek wordt Alphega apotheek'
19-04

Veel bezoekers op zonnige Dordtse Bijenmarkt

Alles wat te maken heeft met het houden van bijen was te koop: hele bijenvolken, bijenkorven en bijenkasten. Binnen een uur waren alle 25 bijenkasten verkocht. Meer er was nog veel meer te zien en te koop.

DORDRECHT -  Op zaterdag 19 april 2014 werd de 75ste Dordtse Bijenmarkt gehouden aan de Reeweg-Zuid 62 B. De markt het karakter heeft van een dorpsfeest op het Franse of Engelse platteland. En met het heerlijke zonnetje erbij, was het een gezellig drukte bij de ruim 30 kramen. Alles wat te maken heeft met het houden van bijen was te koop: hele bijenvolken, bijenkorven en bijenkasten. Binnen een uur waren alle 25 bijenkasten verkocht. Maar gelukkig was er ook bijenwas, honing, kaarsen, honingdrank, enz...
foto bij 'Veel bezoekers op zonnige Dordtse Bijenmarkt'
18-04

Online veiling straatnaamborden bij Nationaal Onderwijsmuseum van start

DORDRECHT - Het Nationaal Onderwijsmuseum is vandaag gestart met de online veiling van straatnaamborden uit de Dordtse binnenstad. Via de website www.biedopeenbord.nl  kunnen geïnteresseerden bieden op borden van hun voorkeur. Wekelijks komen er nieuwe straatnaamborden in de veiling...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Online veiling straatnaamborden bij Nationaal Onderwijsmuseum van start'
18-04

D66 reageert op uitlatingen gemeente over Gouverneurplein

DORDRECHT - Op 12 april jongstleden heeft D66 op uitnodiging een vergadering van de OKBZ, de Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie, bijgewoond. Op deze vergadering is onder andere de staat van het Gouverneurplein besproken. Zoals bekend zijn de speeltoestellen vernield en resten er nu slechts lege plaatsen of halve frames van speeltoestellen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'D66 reageert op uitlatingen gemeente over Gouverneurplein'
17-04

Circulaire economie groen en economisch slim

DORDRECHT -   Donderdagavond 17 april vond de eerste netwerkbijeenkomst van MVO Drechtsteden van dit jaar plaats bij Duurzaamheidscentrum Weizigt. Hoofdsprekers Hanke Mauser van Be Vital en Michel Schuurman van MVO Nederland gaven een presentatie over de kansen en mogelijkheden van de circulaire en deeleconomie. De 12 leden van de Community of Practice ‘CO2-Prestatieladder’ tekenden voorafgaand aan deze presentatie een duurzaamheidsverklaring waarin zij beloven te streven naar verbetering van de milieuprestaties, een gezamenlijke ambitie van 10% in 3 jaar. De circulaire economie is dé ambitie voor 2020 van MVO Nederland en niet voor niets...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Circulaire economie groen en economisch slim'
17-04

Beleef de wereld van water op De Watervlo

DORDRECHT -  In april en mei meert educatieschip De Watervlo wederom aan in de Drechtsteden. Op 22 april zal de boot aanleggen in Dordrecht, op 15 mei in Papendrecht, 16 mei in Zwijndrecht en op 27 mei in Hendrik-Ido-Ambacht. Schoolklassen uit de verschillende Drechtsteden volgen daar op doordeweekse dagen het lesprogramma ‘De Waterwereld’. Naast schoolklassen verwelkomt De Watervlo ook andere geïnteresseerden tijdens de open middagen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beleef de wereld van water op De Watervlo'
17-04

Cursus ‘Plezier op School’ voorkomt pesten in de brugklas

DORDRECHT - De Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD Zuid-Holland Zuid) wil voorkomen dat kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan gepest of buitengesloten worden. Daarom organiseert zij in de laatste week van de zomervakantie de gratis cursus Plezier op School. Ouders kunnen hun kind nu aanmelden voor de cursus, die gegeven wordt in Dordrecht, Gorinchem, Leerdam, Oud-Beijerland en Ottoland...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Cursus ‘Plezier op School’ voorkomt pesten in de brugklas'
17-04

Dordtse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog herleven

DORDRECHT - Jongeren van ToBe Jeugdtheaterschool Dordrecht spelen op zondag 4 en maandag 5 mei een theatervoorstelling over de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht. Voor deze voorstelling gingen zij op zoek naar de talloze lokale verhalen over buitengewone gebeurtenissen en alledaagse dingen. De voorstelling Wat we wisten, wat we weten, wat we nooit zullen weten speelt in het Energiehuis (Noordendijk 148). Twaalf spelers brengen de verhalen en de Dordtenaren van toen tot leven...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordtse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog herleven'
17-04

Aandacht voor Ark van Noach explosief gestegen dankzij film NOAH

DORDRECHT - “De media-aandacht voor de Ark van Noach in Dordrecht is ongelofelijk groot. Ik heb net gefilmd met cameraploegen uit Dubai. Ze namen het verhaal ongelofelijk serieus en willen zelfs dat de ark naar hun toe komt!” Johan Huibers van de Ark van Noach is aan het woord...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Aandacht voor Ark van Noach explosief gestegen dankzij film NOAH'
17-04

OZHZ: "Grote controle bovengrondse opslagtanks"

ECHTSTEDEN - De OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid) roept bedrijven in Zuid-Holland Zuid op te controleren of hun bovengrondse tanks bestemd voor de opslag van vloeibare brandstoffen recent zijn gekeurd. Met ingang van 1 januari 2015 moeten bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie met een maximale opslagcapaciteit van 150 m3, gekeurd zijn. Als de tank onderdeel uitmaakt van een afleveringsinstallatie dient ook deze installatie gekeurd te worden.   In de regio Zuid-Holland Zuid zijn circa 2000 bedrijven die van deze opslagtanks gebruik maken, zoals agrarische bedrijven, garages en transportbedrijven...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'OZHZ:
16-04

“Groots Kunstwerk in KHOTINSKY”

DORDRECHT - Woensdag 16 april onthulde wethouder Jasper Mos een gerestaureerd kunstwerk in grand café | bar | bistro KHOTINSKY in het Energiehuis aan de Noordendijk in Dordrecht. ‘Vogelvlucht’ Kunstenaar Jos Hermans heeft in 1959 het glaskunstwerk ‘Vogelvlucht’ gemaakt voor de Meterfabriek van Dordrecht. Het werk is een verbeelding van vuur, water en licht en heeft een afmeting van 3,5 x 2 meter. Het kunstwerk dreigde verloren te gaan en krijgt nu een nieuwe plek in het Energiehuis, aan de wand in grand café Khotinsky. Het Energiehuis is de opvolger van de Meterfabriek en een openbare gelegenheid, dus de aangewezen plek om het kunstwerk weer te laten zien. Monumentenzorg & Archeologie heeft contact opgenomen met de kunstenaar en hij bood aan om het werk te restaureren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: '“Groots Kunstwerk in KHOTINSKY”'
16-04

Prachtige expositie geopend bij Weizigt

DORDRECHT -  Woensdag 16 april is de nieuwe kunstexpositie op het terrein van Duurzaamheidscentrum Weizigt door wethouder Jasper Mos officieel geopend. Op drie verschillende locaties op het terrein komen bezoekers in aanraking met het gevarieerde werk van vier kunstenaressen. De expositie is te bezichtigen tot en met eind oktober. Lisette van Gameren, kunstenaarsduo MATIPE en Thea Michielse zijn de kunstenaressen die komende periode hun werk bij Weizigt aan het brede publiek presenteren. Lisette van Gameren uit Hendrik-Ido-Ambacht toont op de Stadsboerderij beelden uit haar fotoserie “Luni speelt met afval”. Luni is een vrolijk poppetje dat laat zien wat je allemaal met afval kan doen. In de Klimaatkas presenteert MATIPE, kunstenaarsduo Peggy van den Oudenaller en Tamara Traxel uit Den Haag, een installatie van plastic afvalmateriaal genaamd ‘White Garden’. MATIPE wil mensen na laten denken over de relatie tussen mens en natuur. De beelden van Thea Michielse uit Dordrecht staan onder de vijvercypres op het terras van het Koetshuis...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Prachtige expositie geopend bij Weizigt'
16-04

Nieuwe Drechtraad geïnstalleerd

DRECHTSTEDEN - Tijdens Drechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van bestuurders en raadsleden in de Drechtsteden, is de nieuwe Drechtraad geïnstalleerd. Drechtstedendinsdag was ditmaal op 15 april en vond plaats in het Stadhuis van Dordrecht. De Drechtraad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraden van de zes Drechtsteden, in totaal 45 leden. Afscheid 'oude' Drechtreaad Ook is afscheid genomen van de ‘oude’ Drechtraad. Voorzitter Brok nam met een persoonlijk woord in het bijzonder afscheid van de Drechtraadsleden die niet terugkeren in de ‘nieuwe’ Drechtraad...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuwe Drechtraad geïnstalleerd'
16-04

Harry Wagemakers (BVD) niet meer beschikbaar als wethouder

DORDRECHT -  Wethouder Harry Wagemakers ondervond te weinig steun van zijn partij om nog eens vier jaar als bestuurder van de gemeente Dordrecht door te gaan. Dat meldt RTV Rijnmond op de eigen website. Zijn vertrek werd door zijn eigen partij beter voor Dordt op de volgende wijze bekend gemaakt: (Persbericht Beter voor Dordt): "De afgelopen week heeft Harry Wagemakers het besluit genomen om zich niet meer beschikbaar te stellen om namens Beter Voor Dordt in het college van Burgemeester en Wethouders in Dordrecht zitting te nemen voor de komende periode van vier jaar. Hij kijkt met veel tevredenheid terug op de afgelopen vier jaar als wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, Duurzaamheid en Recreatie...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Harry Wagemakers (BVD) niet meer beschikbaar als wethouder'
16-04

De genomineerden voor de Wil Stevens Beurs 2014

DORDRECHT - De enthousiaste en getalenteerde deelnemers hebben het de commissie niet gemakkelijk gemaakt een keuze te maken! Met trots presenteren wij de kandidaten voor de Wil Stevens Beurs 2014: Klassieke Muziek - Elsbeth Verheij, 16 jaar, Ridderkerk, Harp Lichte Muziek / Pop - Luca Conradi, 16 jaar, Dordrecht,  Zang/ Piano Kunst & Design - Michal Sustr, 34 jaar, Dordrecht/ Tsjechië, Tekenen & Schilderen Theater & Dans - Mahfoud Makkadem, 20 jaar, Dordrecht, Theater. Onder de cursisten van ToBe zijn er jaarlijks uitblinkers. Deze uitblinkers vallen op en stimuleren vaak weer anderen tot het leveren van betere prestaties, tot het benutten van talenten. Om talentontwikkeling te stimuleren en vooral om deze uitblinkers te honoreren, heeft ToBe een beurs ingesteld ‘de WS-Beurs’...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'De genomineerden voor de Wil Stevens Beurs 2014'
16-04

Rianne van den Berg nieuwe coördinerend gemeentesecretaris veiligheidsregio

DRECHTSTEDEN - Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft drs. Rianne van den Berg RA per 1 april 2014 aangewezen als coördinerend gemeentesecretaris. Rianne van den Berg, gemeentesecretaris van de gemeente Alblasserdam, was voorgedragen door de Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid in Zuid-Holland Zuid...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Rianne van den Berg nieuwe coördinerend gemeentesecretaris veiligheidsregio'
16-04

Jaarlijkse 'Biesboschwandeling' trok veel liefhebbers naar mooiste natuurgebied van Nederland

Schitterende vaar- en wandeldag met puzzeltocht door de Biesbosch

DORDRECHT - De jaarlijkse wandeldag door een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, zit er weer op. Het was weer een schitterende vaar- en wandeldag. Helaas liet het beloofde zonnetje verstek gaan en zaten de boten, ondanks de extra ingezette boot van 15.15 uur, elke keer propvol. Dit jaar was het alweer de 13e editie. Ruim 1200 wandelaars liepen afgelopen zondag 13 april door de Hollandsche en Brabantse Biesbosch...
foto bij 'Jaarlijkse 'Biesboschwandeling' trok veel liefhebbers naar mooiste natuurgebied van Nederland'