Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Peuterspeelzaal wordt peuteropvang'
28mrt 2012

Peuterspeelzaal wordt peuteropvang

DORDRECHT - Vanaf 2013 vallen de peuterspeelzalen in Dordrecht onder de Wet Kinderopvang. Daarmee verandert ook de naam in ‘Peuteropvang’. Dordrecht voert hiermee de nieuwe landelijke wet OKE uit (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Deze overgang zal niet in een keer gebeuren, er is een overgangsfase van twee jaar. Het college heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het voorstel voor deze ‘Harmonisering en integratie van peuterwerk en kinderopvang’.

De gemeente wil een goed aanbod voor peuters in Dordrecht; toegankelijk, breed verspreid en met goede kwaliteit. “Het voorstel van de harmonisering en integratie is gezamenlijk met partners uit de kinderopvang en peuterspeelzalen in Dordrecht tot stand gekomen. En dat is best uniek. De harmonisering levert de gemeente in 2014 een bezuiniging op van een half miljoen euro. Daarbij streven wij ernaar om de huidige kwaliteit vast te houden en verder uit te breiden”, wethouder Bert van de Burgt (onderwijs).  

In stappen 
De wet OKE is een landelijke wet die de peuterspeelzaal, kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar afstemt. In feite groeien het peuterwerk en de kinderopvang hierdoor naar elkaar toe. De ‘harmonisatie’ betekent dat de eisen van de wet Kinderopvang en de CAO Kinderopvang vanaf 2013 ook gelden voor de peuterspeelzalen. Het samengaan van het peuterwerk en de kinderopvang gebeurt in stappen. In een bestaande Stuurgroep met organisaties voor peuter- en kinderopvang wordt goed samengewerkt om dit tot stand te brengen. De vijf peuterwerkaanbieders in Dordrecht werken er dit jaar hard aan om toe te groeien naar een aanbod van peuteropvang in 2013. Daarna kunnen vanaf 2015 ook kinderopvangorganisaties peuteropvang gaan aanbieden. 

Financiering verandert 
De manier van financiering van de peuteropvang is volgend jaar anders dan bij de huidige peuterspeelzaal. Nu betalen ouders een ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. Vanaf volgend jaar gaat het net zoals dat geldt bij de kinderopvang. Ouders betalen de peuteropvang en kunnen een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast blijven er nog gesubsidieerde peuteropvangplaatsen voor ouders die niet in aanmerking komen voor de toeslag.

Deel dit bericht met je vrienden!