logo Dordrecht Alles over Dordrecht...

De ark in juni open voor bezoekers

dinsdag 25 mei 2010
Afbeelding bij nieuwsitem 'De ark in juni open voor bezoekers'

amfitheather waar verschillende soorten toneel en andere voorstellingen gaan worden opgevoerdDORDRECHT - In Dordrecht ligt de ark die nagebouwd is zoals hij ook vroeger is geweest. De boot is voor het grootste deel gemaakt van cederhout maar verder gebruikt men ook ander hout, wat aangeleverd wordt.

Een lid van de 'bemanning' is Marcel Kornet. Hij is op de boot voornamelijk aan het construeren, in het begin heeft hij voorbereidend werk gedaan en na het bouwen gaat hij aan de slag met de elektronica. Als de boot klaar is, dan gaat hij daarop werken, door bijvoorbeeld mensen rond te leiden en in het begin zal hij vooral bezig zijn met uitleg geven van wat er allemaal op de boot aanwezig zal zijn zoals het Amfitheater, een restaurant. Later zal er ook het treintje komen waardoor de mensen het schip gemakkelijker kunnen verkennen.

In totaal werkt men op de boot met 5 mensen. Degene die de leiding heeft, is Johan Huibers en verder werken er zijn zoon en 3 werknemers waaronder dus  o.a. Marcel Kornet.

Op een ludieke wijze wordt een verwijzing naar de website op de ark afgebeeldMarcel Kornet is op het idee gekomen om op de boot te gaan werken doordat hij zelf al in de wegenbouw werkte. Hij vertelde waarom hij er is gaan werken: “Ik ben een keer langsgegaan op de boot en ik vond het zo mooi dat Johan Huibers zo de mensen wou raken door er over te gaan vertellen, dat trok me wel.” Daarna heeft hij zijn hulp aangeboden om er vrijwillig te gaan werken in de weekenden en op een gegeven moment was het zo dat Johan hem fulltime nodig had. Daarom is hij er volledig gaan werken. We praten nu over twee jaar geleden.

Toen Johan Huibers het schip ging bouwen, heeft hij geen plattegrond gemaakt en hij wist ook niet hoe het moest worden. Het was niet uitgeschreven, maar er werd op het moment zelf besloten hoe het gemaakt zou gaan worden. Wel is erover nagedacht waar de nooduitgangen geplaatst moesten worden. Dit uiteraard omdat het schip aan alle moderne veiligheidseisen dient te voldoen en ook daarop gecontroleerd wordt.

Wandelpromenade die een schitterend uitzicht over de omgeving biedtWanneer de boot af zal zijn, kan Marcel niet zeggen: “Af zal de boot nooit worden, er zal altijd wel werk te doen zijn”. Wel streven ze ernaar dat de boot in 2012 grotendeels af is,  want dan zijn ze uitgenodigd om met de boot bij de Olympische Spelen in Londen aanwezig te zijn. Er is verder eigenlijk geen planning maar ze hopen als het even lukt volgende maand open te gaan voor bezoekers. Als de ark volgende maand open gaat, dan komt de kleine ark er naast te liggen. De kleine ark ligt nu nog in Vianen.

Wat er dan te zien is voor de bezoekers, zijn bijv. exposities van kunstenaars op de grote ark. Bezoekers kunnen van de kleine ark naar de grote ark lopen.  Op de kleine ark vindt men de informatie over het verhaal in de bijbel en hoe de ark ontstaan en gemaakt is.

 


Het uitzicht uit één van de vensters in de ark van NoachJohan Huibers heeft de bovenste verdieping gereserveerd om samen met zijn familie daar te gaan wonen. Zijn werknemers hebben ook de keuze om daar te gaan wonen. Bovenin zijn al de skeletten van de diverse woonruimtes te zien en er staat zelfs al een heuse fauteuil. 

Johan heeft de boot gefinancieerd door een lening te openen. Hij wil het geld terugverdienen door entree te vragen aan bezoekers. De toegangsprijs is niet zo hoog omdat ze het voornamelijk niet om het geld doen, maar uiteraard moeten wel de kosten worden terugverdiend. Het gaat hen om het verhaal te vertellen over de ark van vroeger, zoals in de bijbel. Ook dat er een god bestaat en waarom en hoe alles op de aarde gekomen is.

Er is een kans dat in juni de boot weg moet en ergens anders moet gaan liggen, omdat het contract in juni afloopt. Er wordt gekeken of de ark toch kan blijven liggen, maar dat hangt af van de gemeente.

De toekomstplannen zijn om met de boot de hele wereld over te gaan varen en vanuit bijv. Amerika is zelfs al uitdrukkelijk de vraag gekomen of de ark daar naartoe zou kunnen komen.

Het is ongelofelijk om te zien hoe snel het werk vordert, elke dag zijn er wel veranderingen te zien en dat met maar 5 man. De ark is echt een bezienswaardigheid en wat je er ook van denkt, het is het absoluut waard om er te gaan kijken.

De ark van Noach zoals hij te zien is vanaf de Papendrechtse brug

Zie ook:
Ark van Noach wordt nagebouwd in Dordrecht (ma, 30 nov 2009)
Deel dit artikel via je: 'De ark in juni open voor bezoekers' delen via Twitter 'De ark in juni open voor bezoekers' delen via LinkedIn 'De ark in juni open voor bezoekers' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

13-10

Agent op schoolbezoek: 'Heeft u vaak geschoten?'

DORDRECHT - 'Heeft u vaak geschoten?' Het is een van de vragen die agent Dirk-Jan Grootenboer op zich afgevuurd krijgt als hij samen met Caty Groen een bezoek brengt aan het Insula College. Auteur Caty Groen was uitgenodigd door het Insula College, locatie Koningstraat om in acht klassen tijdens het vak Nederlands een gastles te geven. Aan de hand van haar boeken vertelde zij over het schrijverschap. Daarbij kreeg ze hulp van hoofdagent Dirk-Jan Grootenboer die bereid was op zijn vrije dag toch in uniform voor de klas te verschijnen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Agent op schoolbezoek: 'Heeft u vaak geschoten?''
13-10

Herfstvakantie bij TheMovies met extra middagvoorstellingen

DORDRECHT - De Herfstvakantie gaat beginnen. Altijd een fijne tijd om lekker naar de bioscoop te gaan. The Movies vertoont dagelijks extra middagvoorstellingen van familiefilms zoals Hotel Transsylvania 2, Pan in 3D en de nieuwe Club van Sinterklaas film...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Herfstvakantie bij TheMovies met extra middagvoorstellingen'
12-10

Burgemeester van Dordrecht spreekt in persoonlijk gesprek overlastgevers Lijnbaan gebied aan

DORDRECHT - In het Lijnbaan gebied zorgt een familie - die met naam in een persbericht wordt genoemd - voor grote overlast. Burgemeester Brok heeft aangegeven het zat te zijn. Via twitter meldt een journalist van de Telegraaf dat deze familie al 16 jaar schrikbewind uitvoert...
12-10

Vluchtelingen blijven langer in Dordrecht

DORDRECHT - Burgemeester A.A.M. Brok heeft besloten om de noodopvang van vluchtelingen aan de Kamerlingh Onnesweg met maximaal 72 uur te verlengen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had hierom dringend gevraagd.  Er is nog steeds een groot tekort is aan crisisnoodopvang in Nederland...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vluchtelingen blijven langer in Dordrecht'
12-10

Spreiding opgevangen vluchtelingen over de Drechtsteden

DORDRECHT - Op dit moment verblijven ruim 100 vluchtelingen in de eerste crisisnoodopvang in Dordrecht. Daar verbleven ze 72 uur; inmiddels is die termijn op verzoek van het COA met nog eens 72 uur verlengd, omdat er geen andere opvang beschikbaar is. Omdat deze termijn woensdag 14 oktober om 20.00 uur afloopt en het COA nog geen alternatieve opvang voor deze groep heeft, zoeken de Drechtstedengemeenten naar locaties om de groep de komende vier weken gespreid over de Drechtsteden ‘kleinschalige’ crisisnoodopvang te bieden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Spreiding opgevangen vluchtelingen over de Drechtsteden'
12-10

Buitenwacht over internationale dag 15 november: ,,Durven delen is samen leven"

DORDRECHT - ,,Durven delen is samen leven". Dat is het actuele thema van de internationale dag op zondag 15 november van 14 tot 19 uur in Centrum de Buitenwacht in Dordrecht. De internationale dag is een traditie in de Buitenwacht, dat in een voormalige kerk in 1982 begon...
12-10

Dordtse beeldend kunstenaar Bouke Ylstra (1933-2009) is in Rotterdam ook niet vergeten

DORDRECHT - Bouke Ylstra blijft, zes jaar na zijn overlijden, in het nieuws. Dr. Thom Holterman, eens  gemeenteraadslid voor de PvdA in Dordrecht,  zet op zijn eigen wijze de betekenis van YLSTRA op papier en voegt daaraan toe de toespraak bij de opening van een expositie in Rotterdam...
12-10

Meldkamer Zuid-Holland Zuid ziet binnenkort precies waar beller is

DORDRECHT - Wie het alarmnummer 112 belt in een noodgeval, weet soms niet precies waar hij of zij zich bevindt. De gezamenlijke meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst in Dordrecht neemt in oktober een systeem in gebruik waarmee de exacte locatie van de beller automatisch zichtbaar kan worden gemaakt. Tijdverlies bij het op pad sturen van hulpdiensten wordt met ‘Vaststelling Incident Locatie’ (VIL) tot een minimum beperkt. “Mensen die 112 bellen terwijl ze onderweg zijn, bevinden zich vaak in een omgeving die ze niet precies kennen”, verduidelijkt directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Meldkamer Zuid-Holland Zuid ziet binnenkort precies waar beller is'
12-10

Debat over vrijheid van meningsuiting in het Will Ferwerda weekeinde in Dordrecht

DORDRECHT -  “VRIJHEID VAN MENINGSUITING WORDT BEPERKT DOOR GEBREK AAN RESPECT EN OVERGEVOELIGHEDEN”, ALDUS LOCOBURGEMEESTER EN CULTUURWETHOUDER P. SLEEKING. Deze uitspraak is onderdeel van het Will Ferwerda weekeinde (16-17-18 oktober), dat draait rond eens verboden kunst.  De organisatie belicht nog het weekeinde met een forum discussie: DORDRECHT – Na de opening in het rijksmonument Voorstraat 125, op vrijdag 16 oktober om 17 uur door burgemeester Veldhuijzen van Gorcum van de tentoonstelling van Will Ferwerda’s verboden kunst, zal op zondag 18 oktober vanaf 14 uur een forumdiscussie over censuur en zelfcensuur. plaatsvinden.                                                                                                                                                                                    De aanleiding is het feit dat een halve eeuw geleden de toenmalige burgemeester van Gorcum, L.R.J...
12-10

Stichting Prokino opent nieuwe BSO locatie in Dordrecht

DORDRECHT - Op 1 november 2015 opent Stichting Prokino een nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang, BSO Meridiaan. De locatie is gevestigd in de openbare Dalton basisschool De Meridiaan in de wijk Sterrenburg in Dordrecht. De buitenschoolse opvang werkt nauw samen met deze basisschool en zorgt voor een goede aansluiting op de Dalton leermethodiek. Samenwerking basisschool De Meridiaan en Stichting Prokino De school is samen met de ouders van de medezeggenschapsraad opzoek gegaan naar een passende partner die de kinderopvang kan realiseren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Stichting Prokino opent nieuwe BSO locatie in Dordrecht'
12-10

Annette Barel, cursist ToBe Kunst & Design publiceert kinderboek Juultje en haar pony Toos

DORDRECHT - Annette Barel is al vele jaren cursist bij ToBe cultuurcentrum en volgt op maandagavond de cursus Schilderwerkplaats bij Helen Hietbrink in het Energiehuis, Dordrecht. Twee jaar geleden is de schildersgroep met het maken van linosnedes aan de slag gegaan. Dit inspireerde Annette zo dat zij hiermee is doorgegaan en ze lino's veelal heeft toegepast in de illustraties bij haar verhalen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Annette Barel, cursist ToBe Kunst & Design publiceert kinderboek Juultje en haar pony Toos'
12-10

Eerste Jongerenlab: 'circulair is tastbaarder dan je denkt'

DORDRECHT - Cirkellab, LeXlab en Platform Duurzaamheid Dordrecht organiseerden woensdag 7 oktober in De Duurzaamheidsfabriek een Jongerenlab om de circulaire economie aan te jagen. Het onderwijs (bovenbouw HAVO/VWO en MBO) en het bedrijfsleven werkten in het Jongerenlab op een unieke manier samen met circulaire speeddates, workshops en vraagstukken! Circulaire kansen voor jongeren Wethouder Bert van de Burgt van de gemeente Dordrecht opende het Jongerenlab en juigde het toe dat leerlingen en studenten op jonge leeftijd kennismaken met de kansen van de circulaire economie, en hoopt dat er daadwerkelijk in de stad circulaire projecten of start-ups uitkomen naar aanleiding van dit evenement. Tijdens dit startevent maakten de leerlingen via interactieve en inspirerende speeddates kennis met circulaire start-ups, waaronder Shop@Drop (app om afval op een makkelijke manier te droppen tijdens het shoppen), Ocean Sole (kleurige beelden gemaakt van oude teenslippers) en Fruitleather (leer gemaakt van fruitafval van de markt)...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Eerste Jongerenlab: 'circulair is tastbaarder dan je denkt''
12-10

Herstraten Sarisgang

DORDRECHT - De gemeente heeft besloten tot herstraten van de Sarisgang. Wat gaat er gebeuren? Over de gehele lengte van de Sarisgang worden de stroken met gebakken klinkers, voor de winkelpanden, op nieuw bestraat met de bestaande materialen. Tevens worden er op diverse locaties het natuursteen, langs de goot, herstelt.   Wanneer starten de werkzaamheden De werkzaamheden starten op 19 oktober en gaan circa 15 werkweken duren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Herstraten Sarisgang'
12-10

Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep heeft wereldwijd als eerste ketenzorgorganisatie het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen voor alle 19 woonlocaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) én voor de thuiszorg in het gehele werkgebied van Rivas. Dit geldt ook voor het Rivas Zorghotel Dordrecht en de thuiszorg in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

DRECHTSTEDEN - Rivas Zorggroep heeft wereldwijd als eerste ketenzorgorganisatie het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen voor alle 19 woonlocaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) én voor de thuiszorg in het gehele werkgebied van Rivas. Dit geldt ook voor het Rivas Zorghotel Dordrecht en de thuiszorg in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Voor het keurmerk is Rivas getoetst aan meer dan duizend van de strengste internationale normen voor kwaliteit en veiligheid van zorg...
foto bij 'Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Rivas Zorggroep'
11-10

Ds. Wim Aanen: ,,Ik ben voor een meldpunt voor mensen die gn lintje willen".

DORDRECHT – Een geweigerd lintje is pijnlijk voor iedereen. Zo denkt de protestantse predikant uit Dordrecht, Wim Aanen. ,,Ik ben voor een meldpunt voor mensen die géén lintje willen”...
09-10

Dordtse Dialogen met Ferry de Klerk: 'Intentie is de Essentie'

DORDRECHT - Begin dit jaar startte het teeveeprogramma Dordtse dialogen met burgemeester Arno Brok. In elke uitzending wordt een gesprek gevoerd met een gast, die op een of andere manier een relatie heeft met Dordrecht. In de net gestarte nieuwe reeks wordt afgetrapt met horecaman Ferry de Klerk, Op zijn 24e was hij mede-eigenaar zijn van Bacchus, 10 jaar later is hij de trotse eigenaar van het welbekende Café Restaurant Merz. Hij heeft een duidelijke visie op zijn werk, wat zich uit in zijn stelling, dat alles begint met de intentie waarmee je in de wereld staat. Inspirerende voorbeelden zijn voor hem Herman van Veen en Ali B...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordtse Dialogen met Ferry de Klerk: 'Intentie is de Essentie''
09-10

VrijwilligersPas start kortingsactie

DORDRECHT - Het SSKW, Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk, op de Spuiweg 93 in Dordrecht heeft dit jaar bijna 10.000 VrijwilligersPassen in omloop gebracht. Bijna! Om toch dat mooie getal van 10.000 te behalen, start het SSKW een kortingsactie.   10% korting op VrijwilligersPassen 2015 Ook in het laatste kwartaal kunnen er nog VrijwilligersPassen worden aangevraagd. Maar zo tegen het einde van het jaar loopt het zo’n vaart niet meer...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'VrijwilligersPas start kortingsactie'
09-10

Begroting 2016: College blijft werken aan een krachtige stad

DORDRECHT - Gemeente Dordrecht heeft geen aanvullende bezuinigingen nodig, na jaren van teruglopende inkomsten, stijgende kosten en noodzakelijke bezuinigingen biedt het college van b&w met de Begroting 2016 de gemeenteraad een financieel perspectief aan waarbij inkomsten en uitgaven meer dan in evenwicht zijn. Aanvullende bezuinigingen zijn niet nodig en er zijn geen tegenvallers. Om wat onzekerheden in de toekomst op te vangen, reserveert het college een structureel overschot van EUR 1,3 miljoen vanaf 2019...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Begroting 2016: College blijft werken aan een krachtige stad'
09-10

Organisatie Giathlon15 ook aanwezig bij druk bezochte DKIB- borrel

DORDRECHT - Op 8 oktober jl. vond de DKIB netwerkborrel plaats bij Restaurant Chez Heeren Jansen. Onder de deelnemers was ook de organisatie van de Giathlon’15 aanwezig om bedrijven te overtuigen van deelname op 13 december a.s....
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Organisatie Giathlon15 ook aanwezig bij druk bezochte DKIB- borrel'
09-10

Stichting Dutch Baroque treedt in de voetsporen van de Meester

De tijd van Bach herleefde afgelopen woensdag 7 oktober bij het concert van Dutch Baroque in de Wilhelminakerk te Dordrecht.  Op maar liefst vier klavecimbels werden concerten ten gehore gebracht op een absoluut unieke manier; precies zoals J.S. Bach deze concerten uitvoerde samen met zijn leerlingen en zonen was er woensdag een soortgelijke situatie.

DORDRECHT - De tijd van Bach herleefde afgelopen woensdag 7 oktober bij het concert van Dutch Baroque in de Wilhelminakerk te Dordrecht.  Op maar liefst vier klavecimbels werden concerten ten gehore gebracht op een absoluut unieke manier; precies zoals J.S. Bach deze concerten uitvoerde samen met zijn leerlingen en zonen was er woensdag een soortgelijke situatie. Ton Koopman aan het klavecimbel tezamen met 3 van zijn oud-leerlingen: Tini Mathot, Patrizia Marisaldi en Gerard de Wit...
foto bij 'Stichting Dutch Baroque treedt in de voetsporen van de Meester'
09-10

Vluchtelingen aangekomen bij opvanglocatie

DORDRECHT - Twee bussen met vluchtelingen zijn gearriveerd bij de opvanglocatie aan de Kamerling Onnesweg 1. Het gaat om een groep van 100 personen. Zij blijven maximaal 72 uur in Dordrecht. De gemeente, de Dienst Gezondheid & Jeugd en andere hulporganisaties zullen de mensen de komende dagen begeleiden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vluchtelingen aangekomen bij opvanglocatie'
09-10

Groenlinks: 'Beslis mee als Dordtenaar en dien uw motie in'

DORDRECHT - Van de fractie van GroenLinks in dordrecht ontvingen we deze brief: "GroenLinks Dordrecht wil de afstand tussen de Dordtenaren en de politiek verkleinen. Wij willen u de mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad. Bent u betrokken bij uw stad? Heeft u uitgesproken ideeën hoe het anders of beter kan? Wilt u kans maken dat uw idee wordt uitgevoerd door de gemeente? Lever bij GroenLinks Dordrecht uw eigen motie in. Wilt u met ons samenwerken? Als GroenLinks Dordrecht willen we graag met u samenwerken. Op dinsdag 10 november 2015 staat de begrotingsbehandeling op de agenda van de gemeenteraad.  In de begroting staat welke plannen de gemeente voor het komende jaar heeft, hoe ze deze wil uitvoeren en wat dit gaat kosten. Dien uw motie in. Wij bieden u,  als inwoner van onze prachtige stad, de mogelijkheid om uw eigen motie in te dienen. Een motie is een kort gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarin u het college vraagt stappen te ondernemen om de situatie te verbeteren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Groenlinks: 'Beslis mee als Dordtenaar en dien uw motie in''
08-10

Groen doet goed viert feest met speciale Familiedag

DORDRECHT - Op woensdag 21 oktober viert Groen doet goed Dordrecht feest in de Biesbosch met een gratis Familiedag. Houd je van de natuur en heb je zin om de Biesbosch te ontdekken? Schrijf je dan snel, samen met je vriendjes en familie, in voor de spannende boottocht of de sportieve steptocht. Speciaal voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud organiseert Groen doet goed Dordrecht allerlei leuke educatieve en sportieve activiteiten in de Biesbosch. Spelen in de natuur is leuk én gezond en door middel van het gratis activiteitenprogramma laat Groen doet goed Dordtse kinderen kennis maken met de natuur...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Groen doet goed viert feest met speciale Familiedag'
08-10

Ziekenhuisbestuurder John Taks verruilt Albert Schweitzer ziekenhuis voor Diakonessenhuis

DORDRECHT - Ziekenhuisbestuurder John Taks verlaat op 15 december het Albert Schweitzer ziekenhuis in de regio Dordrecht, om voorzitter van de Raad van Bestuur te worden in het Utrechtse Diakonessenhuis. Hij heeft dan ruim vijf jaar mede aan het hoofd gestaan van het Albert Schweitzer ziekenhuis, waarvan het grootste deel samen met Pier Eringa. Het afgelopen half jaar fungeerde Taks als eenhoofdige Raad van Bestuur.   Taks (1960) heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met Eringa gestaag naar de top van de Nederlandse ziekenhuizen geleid...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ziekenhuisbestuurder John Taks verruilt Albert Schweitzer ziekenhuis voor Diakonessenhuis'
08-10

Regionaal Archief Dordrecht viert Maand van de Geschiedenis

DORDRECHT - De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland en vindt elk jaar plaats in oktober. Media, culturele, historische, literaire en toeristische instellingen slaan deze maand de handen ineen om geschiedenis in de schijnwerpers te zetten. Het verleden komt tot leven op diverse locaties en op uiteenlopende manieren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Regionaal Archief Dordrecht viert Maand van de Geschiedenis'
08-10

Dordt is klaar voor komst asielzoekers

DORDRECHT - Het gebouw van Drechtwerk in Dordrecht is klaar voor de noodopvang van maximaal honderd vluchtelingen. Dat heeft de gemeente laten weten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat er nu snel vluchtelingen naar Dordrecht komen. Wanneer ze arriveren, kan de organisatie nog niet zeggen. Afgelopen dagen is hard gewerkt om het pand op bedrijventerrein Dordtse Kil 1 te voorzien van toiletten en douches...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dordt is klaar voor komst asielzoekers'
08-10

VVD stelt vragen over de aanpak van autokraken

DORDRECHT - De gemeenteraadsfractie van de VVD in onze gemeente stelt aan het college van B & W een aantal vragen over de aanpak van de vele autokraken. Hieronder volgt de tekst van de brief van de VVD-fractie: "Het verlagen van het aantal auto-inbraken is één van de prioriteiten van het Dordtse veiligheidsbeleid. In uw laatste Integraal veiligheidsplan geeft u aan in  2015 met politie en betrokken partners een gezamenlijke aanpak te starten om het aantal autokraken terug te dringen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'VVD stelt vragen over de aanpak van autokraken'
08-10

"Ware held" van Zuid-Holland Jason Calisthenics Bonam

DORDRECHT - De 23 jarige Dordtenaar Jason "Calisthenics" Bonam is op dinsdag 6 oktober verkozen als "Ware Held" van Zuid-Holland middels een wedstrijd die georganiseerd is door Stichting Specsavers Steunt. Op deze manier zet de stichting vrijwilligers die zich belangeloos voor hun buurt, stad of land inzetten in het zonnetje. Jason was blij verrast met het nieuws toen hij hoorde dat hij verkozen was als "Ware Held". Jason zet zich al zo'n 4 jaar in voor een sportief en gezond Nederland...
Afbeelding bij nieuwsbericht: '
08-10

De Hoop GGZ opent eerste Huis van Hoop

DORDRECHT - De Hoop ggz is gestart met een Huis van Hoop in de binnenstad van Dordrecht. Dit is een vernieuwende vorm van beschermd wonen waar cliënten deel uitmaken van een kleinschalige woon- en leefgemeenschap. In het Huis van Hoop woont een gastgezin dat geschoold is voor hulpverlening. Er is plaats voor twaalf bewoners...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'De Hoop GGZ opent eerste Huis van Hoop'
07-10

Zwaargewonde bij aanrijding Blaauwweg

Dordrecht - Een 73-jarige fietsster uit Dordrecht is op 7 oktober zwaar gewond op de kruising Blaauwweg-Jagerweg in Dordrecht aangetroffen. Ze liep hoofdletsel op en was niet aanspreekbaar. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zwaargewonde bij aanrijding Blaauwweg'